BIURO I KONTAKT
AKTUALNOŚCI
STATUT
ZARZĄD
HISTORIA
Członkowie Honorowi
 
KONKURSY I NAGRODY
ZŁOTE ASTROLABIUM
PRZEWODNIK ROKU
KONKURS NA PRACE O TEMATYCE TORUŃSKIEJ
TORUŃ W KWIATACH

RATUJMY TORUŃSKIE NAGROBKI
WYDAWNICTWA

ODBUDOWA POMNIKA WOJSK BALONOWYCH

 


Dofinansowano ze środków
Gminy Miasta Toruń
www.torun.pl
 
 

PRZYWRÓĆMY     TORUNIOWI     POMNIK    ŻOŁNIERZY    WOJSK    BALONOWYCH!

Towarzystwo Miłośników Torunia zwraca się do wszystkich torunian i sympatyków naszego miasta z gorącym apelem o wsparcie działań mających na celu odbudowę toruńskiego Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych.
Naszym zamiarem jest przywrócenie wyjątkowego monumentu, który od maja 1937 r. do czasu zniszczenia go przez niemieckiego okupanta w 1939 r. był ozdobą Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Poświęcono go pamięci żołnierzy polskich wojsk balonowych poległych na polu walki w pierwszych latach istnienia odrodzonej Polski (1918-1920). Stanowił on jednocześnie symbol związków Torunia z przedwojenną aeronautyką i wojskami balonowymi. To właśnie nasze miasto - jako jedyne w całej II Rzeczpospolitej - było przez cały okres międzywojenny siedzibą batalionu balonowego, tu również funkcjonowała Szkoła Podchorążych Wojsk Balonowych i odbywały się liczne pokazy i zawody baloniarskie. Obecność w Toruniu wojsk balonowych i związanej z nimi infrastruktury zadecydowała również o umieszczeniu w naszym mieście znaczących sił przedwojennego polskiego lotnictwa wojskowego. Dostarczała także sportowych emocji - stacjonujący w Toruniu baloniarze wielokrotnie odnosili głośne sukcesy w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, m.in. w prestiżowej rywalizacji o Puchar Gordona-Benetta.

Pomnik Żołnierzy Wojsk Balonowych cechował się wysokimi walorami artystycznymi. Był dziełem znanego artysty rzeźbiarza Michała Kamieńskiego, zamordowanego w czasie Powstania Warszawskiego.

Wyważona, nieskomplikowana forma pomnika i trafiona lokalizacja na zamknięciu osi widokowej wiodącej od ulicy Bydgoskiej w stronę Wisły doskonale wpisywały się w przestrzeń Parku Miejskiego i zachęcały mieszkańców przedwojennego Torunia do częstych odwiedzin tego miejsca. Od czasu zniszczenia pomnika w 1939 r. zajmowane przez niego miejsce na placyku nad schodami prowadzącymi ku Martwej Wiśle pozostaje puste.

Jesteśmy głęboko przekonani, że przypadająca w roku 2020 rocznica 100-lecia przyłączenia Torunia do wolnej Polski to właściwy czas, aby przywrócić Toruniowi i jego mieszkańcom Pomnik Żołnierzy Wojsk Balonowych. To także doskonała okazja do przypomnienia roli, jaką nasze miasto odgrywało w okresie międzywojennym, będąc stolicą województwa pomorskiego i siedzibą dowództwa regionalnych struktur wojskowych.

W dniu 14 grudnia 2017 roku Towarzystwo Miłośników Torunia powołało 3-osobowy Komitet Organizacyjny Odbudowy Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych w składzie: red. Andrzej Szmak (Przewodniczący), dr Michał Targowski i Mariusz Thomas. Zadaniem Komitetu jest promocja idei odbudowy Pomnika oraz koordynacja związanych z tym działań, w tym przeprowadzenie społecznej zbiórki środków przeznaczonych na rekonstrukcję monumentu.


Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazywanie wpłat na odbudowę Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych w Toruniu. W tym celu Towarzystwo Miłośników Torunia uruchomiło zbiórkę zarejestrowaną pod numerem pozwolenia 2018/267/OR. Przelewy w dowolnej wysokości, opatrzone tytułem "Odbudowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych", prosimy kierować na konto bankowe zbiórki: 42 1090 1506 0000 0001 3571 1443Będziemy również wdzięczni za udostępnienie oryginałów lub kopii wszelkich materiałów - archiwalnych zdjęć, wspomnień, dokumentów i pamiątek - związanych z Pomnikiem Żołnierzy Wojsk Balonowych oraz historią toruńskiego baloniarstwa.

Zachęcamy również do śledzenia aktualności dotyczących inicjatywy odbudowy pomnika na stronie ToMiTo www.tomito.cba.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/tomitopomnik

Bliższych informacji o zbiórce i działaniach związanych z odbudową pomnika udziela biuro Towarzystwa Miłośników Torunia ul. Podmurna 60, 87-100 Toruń, tel. 56 622 64 30, tomito@poczta.onet.eu.

PRZYWRÓĆMY TORUNIOWI POMNIK ŻOŁNIERZY WOJSK BALONOWYCH!

Komitet Organizacyjny Odbudowy Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych
przy Towarzystwie Miłośników Torunia


oprac. R. Dąbkowska, M. Targowski
2018-02-08T O W A R Z Y S T W O     M I Ł O Ś N I K Ó W     T O R U N I A

ul. Podmurna 60 (piętro I)
87-100 Toruń
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 2015 r. nastąpiła zmiana adresu naszej siedziby (dawna siedziba Wydziału Kultury Urzędu Miasta Toruń)

Kierownik biura - Joanna Danuta Horyza
tel./fax 56 622 64 30
kontakt e-mail tomito@poczta.onet.eu
Czynne: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00 - 14.00

 

Przy ToMiTo działa również Klub Krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców FORT IV


Pozostałe dane:

  • NIP: 956 19 33 432
  • REGON 870196392
  • konto bankowe: 56 1090 1506 0000 0000 5002 0227
  • KRS 0000133184

 


Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia wspierana jest przez Gminę Miasta Toruń
 


© Copyright ToMiTo 2008