BIURO I KONTAKT
AKTUALNOŚCI
STATUT
ZARZĄD
HISTORIA
Członkowie Honorowi
 
KONKURSY I NAGRODY
ZŁOTE ASTROLABIUM
PRZEWODNIK ROKU
KONKURS NPRACE O TEMATYCE TORUŃSKIEJ
TORUŃ W KWIATACH
RATUJMY TORUŃSKIE NAGROBKI    
WYDAWNICTWA
 
 

T O W A R Z Y S T W O     M I Ł O Ś N I K Ó W     T O R U N I A

ul. Podmurna 60 (piętro I)
87-100 Toruń
Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2015 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby naszego Towarzystwa (dawna siedziba Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia)

tel./fax  56 622 64 30  56 622 64 30

tomito@poczta.onet.eu

A K T U A L N O Ś C I

TORUŃ W KWIATACH 2020

 zgłoszenia przyjmowane będą od 1 czerwca do 30 czerwca 2020, prosimy o zgłaszanie ukwieconych obiektów w kategorii 1. okna i balkony i 2. ogródki przydomowe.

Prosimy o skladanie zgłoszeń w formie pisemnej na adres Podmurna 60.

 

 

Do nabycia :

"KSIĘGA PAMIĄTKOWA STULECIA POWROTU TORUNIA DO WOLNEJ POLSKI 1920-2020",  cena 100,00 zł.

 

Rocznik Toruński tom 46, numer specjalny zawiera wersję anglojęzyczną artykułów, poświęcony 100.rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski, cena 30,00 zł

Zaplanowana na dzięń 25.03.2020 r. Uroczystość rozdania nagród i wyróżnień konkursu na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej, z powodu zagrożenia korona wirusem nie odbędzie się, po odbiór pamiątkowych dyplomów, nagród i wyróżnień prosimy o zgłaszanie się do biura Towarzystwa.

 

27 lutego 2020 r. godzina 18.00 Książnica Kopernikańska - spotkanie z cyklu Wieczory Toruńskie "Leon Szymański. Bajończyk i Hallerczyk z Podgórza i Torunia"

30 stycznia 2020 r. godzina 18.00 Książnica Kopernikańska - spotkaniez cyklu Wieczory Toruńskie "Patroni Toruńskich Ulic JULIAN FAŁAT"

 

17 stycznia 2020 r.  Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, Konferencja Naukowa "Powrót Torunia do Wolnej Polski"

12,00 otwarcie konferencji

17,00 otwarcie wystawy "Toruń 100 Lat Niepodległy!"

W czasie konferencji będzie można nabyć najnowszy numer Rocznika Toruńskiego , poświęconego w całości tematyce powrotu Torunia do Polski!  Zapraszamy

 

 

30 listopada w godz.11.00 - 14.00 zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej na Rodzinny Piknik Drukarski.

W programie pikniku odbędą się zajęcia edukacyjne, wykłady, warsztaty interaktywne przy maszynie drukarskiej, gry i zabawy dla najmłodszych.

wykłady:

11.30 prof. Iwona Imańska, Erazm Gliczner a początki sztuki drukarskiej w Toruniu. Pierwszy druk toruński z 1569 r.

12.30 dr Katarzyna Tomkowiak, Rodzina Buszczyńskich - zasłużeni toruńscy drukarze.

13.30 dr Dariusz Subocz, Drukarstwo w walce o niepodleglość. Opowieść o solidarnościowej toruńskiej drukarni i drukach w niej tłoczonych.

 

Dziękujemy wszystkim torunianom i gościom miasta, którzy zasilili puszki kwestarskie podczas tegorocznej kwesty

Zebrana kwota: 23.487,23 zł

 

W tym roku zebrane środki zostaną przeznaczone na renowację zabytkowej mogiły Stanisława Arkusiewicza.

 

24 października 2019 r. godzina 11:00 Wieczór Toruński "100 lat PCK w Toruniu i na Pomorzu"

 

11 października 2019 r. zapraszamy na podsumowanie konkursu "Toruń w  Kwiatach 2019", które odbędzie się o godzinie 14:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

 

10 pażdziernika 2019 r. o godzinie 18:00 zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej na spotkanie z cyklu Wieczory Toruńskie: Działania bojowe Dywizjonu Myśliwskiego Armii Pomorze.  O dywizjonie opowie Bartosz Smykowski - historyk, muzealnik, autor monografii "Lotnictwo Armii Pomorze w kampanii polskiej 1939 roku"

Serdecznie zapraszamy

 

Rodzinny piknik historyczno-wojskowy w Forcie IV:  95 rocznica powstania  4 Pułku  Lotniczego w Toruniu.

Towarzystwo Miłośników Torunia w ramach cyklicznych imprez dla mieszkańców grodu Kopernika oraz turystów odwiedzających nasze piękne miasto  zaprasza w dniu  7 września br. w godz. 10.00 – 16.00 do Fortu IV Twierdzy Toruń na Rodzinny piknik historyczno-wojskowy. Przewodnim tematem spotkania będzie 95 rocznica święta 4 Pułku Lotniczego w Toruniu. Dla miłośników historii w sali sztabowej odbędą się prelekcje poświęcone toruńskiemu lotnictwu okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz udziałowi  toruńskich eskadr lotniczych w wojnie obronnej 1939 roku. Dla dzieci i młodzieży organizatorzy przygotowali konkursy zręcznościowe, plastyczne, gry i zabawy.  Będzie to również okazja do zwiedzenia Fortu IV z przewodnikiem, poznania jego tajemnic i ciekawostek, zapoznania się z ekspozycją oddziału toruńskiego (Muzeum Artylerii)  Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, które przygotuje na tą okazję swoje stanowisko.  Organizatorzy przygotowali również dla uczestników pikniku kilka niespodzianek.  

Impreza dofinansowana jest ze środków Gminy Miasta Toruń.


Rusza kolejna edycja konkursu organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Torunia

                                                                                                         Toruń w Kwiatach 2019
Towarzystwo Miłośników Torunia od 3 czerwca rozpoczyna przyjmowanie  zgłoszeń do konkursu Toruń w Kwiatach 2019. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do końca czerwca, należy podać dane adresowe i kontaktowe właściciela lub użytkownika zgłaszanego obiektu, szczegółowy opis zgłaszanego obiektu, dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.  Konkurs obejmuje ukwiecone okna i balkony oraz ogródki przydomowe o powierzchni do 50 m2, z konkursu wyłączone są działki ogrodnicze oraz tereny zieleni o powierzchni przekraczającej 50 m2. W konkursie mogą uczestniczyć elementy zieleni zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Torunia, widoczne od strony ulicy lub innych terenów ogólnodostępnych. Zgłoszenia przyjmowane będą przez biuro To Mi To w formie pisemnej lub  elektronicznej.  Do oceny obiektów organizator powołuje Komisję Konkursową liczącą 5 osób, która dokonuje wizji lokalnej zgłoszonych obiektów biorąc pod ocenę dobór gatunkowy roślin (preferowane kwiaty jednoroczne), kondycję i stan utrzymana roślinności, wkomponowanie aranżacji w otoczenie oraz jej wpływ na podniesienie walorów estetycznych miasta. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Michała Zaleskiego. Wręczenie nagród odbywa się w czasie uroczystego zakończenia konkursu w październiku.

 

6 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00 w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Wieczory Toruńskie " Toruń w Balonowym Pucharze Gordon Bennetta"

Toruń w balonowym Pucharze Gordon Bennetta
Co wspólnego ze światowymi zawodami gazowych balonów wolnych ma gród Kopernika i miasto tradycyjnych pierników ?  Kiedy i jakie zawody balonowe były organizowane i rozgrywane w Toruniu ?  Czy pozostały jakieś pamiątki po tych wydarzeniach ?
Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskach w dniu 6 czerwca o godz. 18.00 w Książnicy Kopernikańskiej podczas „Wieczoru Toruńskiego” poświęconego związkom Torunia z najsłynniejszymi i najstarszymi zawodami balonowymi na świecie.
   W tematykę polskiego baloniarstwa okresu 20 – lecia międzywojennego wprowadzi nas Mariusz Thomas, prezes sekcji krótkofalowców ToMiTo.  Wystąpieniu będzie przez kilka tygodni towarzyszyła zorganizowana na terenie Książnicy Kopernikańskiej okolicznościowa wystawa pamiątek i materiałów  związanych z polskim i międzynarodowym baloniarstwem.
Wieczór Toruński  jest jedną z wielu imprez i spotkań związanych z odsłonięciem jesienią 2020 roku w parku na Bydgoskim Przedmieściu Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych poległych podczas wojny 1918 – 1920 roku
Organizatorem Wieczoru Toruńskiego jest Towarzystwo Miłośników Torunia oraz Książnica Kopernikańska
 

 

22 maja 2019 r. o godzinie 18.00 w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbędzie się kolejny Wieczór Toruński "Trudności dnia codziennego u progu niepodległości. Toruń w latach 1914-1920" - prelekcja dr Anety Niewęgłowskiej i dr hab. Tomasza Krzemińskiego

Serdecznie zapraszamy

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Torunia uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ulicy Słowackiego 8
                                   Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania,

2. Prezentacja książki Katarzyny Tomkowiak „Biblioteki w Toruniu i Podgórzu w latach 1920-1939”

3. Wręczenie wyróżnienia „Przewodnik Roku”,
4. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
5. Przyjęcie porządku zebrania,
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 24.05.2018 r.,
7. Sprawozdanie Zarządu
• Merytoryczne
• Finansowe
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium dla Zarządu,
10. Podjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania,
11. Zakończenie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie.
Przed zebraniem będzie można uregulować składki członkowskie. 

 

2 kwietnia 2019 r. zapraszamy na Wieczór Bibliofilski "Zefiryn Jędrzyński we wspomnieniach Przyjaciół". Spotkanie odbędzie się w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego w Toruniu o godz. 17.00. Organizatorami spotkania są: Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Towarzystwo Milośników Torunia.

6 marca 2019 r (środa) o godzinie 12.00 w Sali Rady Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbędzie się uroczystość zakończenia XXVII Konkursu TO MI TO na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

 

21 lutego 2019 r. o godz. 18.00 w Książnicy Kopernikańskiej, przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu, odbędzie się promocja najnowszych wydawnictw Towarzystwa Miłośników Torunia.

Kiermaszowi Wydawnictw towarzyszyć będzie Wystawa Włodzimierza Deczyńskiego, prezentująca zbiór pamiątek związanych z historią Torunia, regionu, a także historią Polski. Zobaczyć będzie można unikatowe mapy, plany i atlasy, widokówki oraz przewodniki. Wystawa czynna będzie od 19 lutego do 31 marca. Organizatorami są Towarzystwo Miłośników Torunia i WBK - Książnica Kopernikańska

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Z głębokim żalem i przejęciem zawiadamiamy, że w dniu 29.01.2019 r. zmarła Nasza Koleżanka Ludmiła Stadnicka-Kozłowska, Przewodnicząca Podgórskiego Koła Towarzystwa Miłośników Torunia, wieloletni, aktywny członek Zarządu To Mi To.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.01.2019 r. zmarł Stanisław Frankowski, długoletni członek i Przyjaciel Towarzystwa Miłośników Torunia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3.01.2019 r. zmarł Zefiryn Jędrzyński, długoletni, zasłużony członek naszego Towarzystwa

oraz redaktor i autor wielu wydawnictw To Mi To.

 

 

29.11.2018 r. o godznie 18,00 zapraszamy do  Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 na Wieczór z okazji 90 Urodzin Pani Profesor Cecylii Iwaniszewskiej.

Będziemy wspominać przeżyte chwile i podziękujemy za jej dokonania i zaangażowanie na rzecz naszego miasta. Wieczór umili występ Chóru Lutnia.

 

Szanowni Państwo!
 Niezmiernie miło nam zakomunikować, że podczas kwesty 1 listopada 2018 r. na cmentarzu św. Jerzego, dzięki Waszej ofiarności udało się zebrać kwotę 22.001,80 zł.
Tegoroczna zbiórka przeznaczona zostanie na odnowienie pomnika Franciszka Kruszelnickiego.
 

12 października 2018 r. o godzinie 14.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu TORUŃ W KWIATACH 2018 .

PROTOKÓŁ KOŃCOWY z prac komisji  To Mi To do rozstrzygnięcia konkursu „Toruń w kwiatach 2018” z dnia 28.08.2018 r.
 Komisja w składzie :
  Przewodnicząca  – Elżbieta THOMAS
  Członkowie:   - Wiesława DUDZIŃSKA (ogrodniczka)
     - Lilia KOWALSKA (ogrodniczka)
     - Ludmiła STADNICKA-KOZŁOWSKA
     - Mariusz THOMAS
     - Alina DAUKSZA-WIŚNIEWSKA  (fotograf)

w dniach od 3 lipca do 20 lipca 2018 roku dokonała przeglądu oraz oceny zgłoszonych do konkursu „Toruń w kwiatach 2018” ukwieconych okien i balkonów oraz ogródków przydomowych.
 Do konkursu zgłoszonych zostało 77 obiektów, w tym 45 okien i balkonów oraz 32 przydomowe ogródki.
Komisja w swoich pracach  i ocenie zgłoszonych  kompozycji kwiatowych  kierowała się skalą punktową, która pozwoliła sklasyfikować oceniane kompozycje kwiatowe następująco :
I miejsce     29 obiektów
II miejsce   42 obiekty
III miejsce   5 obiektów
  
Statuetka Flisaka – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia – 3 obiekty

 W poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia przedstawiają się  następująco:
Kategoria  okna i balkony :
I miejsce –   nagrodzono 18 obiektów;
II miejsce –  nagrodzono 24 obiekty;
III miejsce –   nagrodzono 2 obiekty;

Statuetka Flisaka – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia – nagrodzono 2 obiekty

Kategoria  ogródki :
I miejsce –  nagrodzono 11 obiektów;
II miejsce –  nagrodzono  18 obiektów;
III miejsce –  nagrodzono 3 obiekty;

Statuetka Flisaka – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia – nagrodzono 1 obiekt

 Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia – STATUETKĘ  FLISAKA – w tym roku otrzymują 3 osoby.
 Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Pana Prezydenta Miasta Torunia – Michała ZALESKIEGO. Konkurs dofinansowany jest przez Gminę Miasta Toruń.
Osoby nagrodzone otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne. Tegoroczna pula nagród pieniężnych wynosi: 11.700,00 zł (jedenaście tysięcy siedemset  złotych) i  została rozdzielona w sposób następujący: I nagroda – 250,00 zł, II nagroda 100,00 zł, III nagroda – 50,00 zł.
  Należy również wspomnieć  o materialnym wsparciu ze strony Urzędu Miasta Torunia w postaci samochodu, niezbędnego do sprawnego objazdu dzielnic Torunia w celu obejrzenia i oceny zgłoszonych kompozycji kwiatowych.
Od samego początku trwania konkursu nasze działania medialnie wspiera redakcja toruńskich „NOWOŚCI”  za co serdecznie jej dziękujemy.
Uroczystość podsumowania konkursu, ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zaplanowana została na dzień 12.10.2018 r., podczas trwania uroczystości odbędzie się prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia poddanych ocenie tegorocznych obiektów z objazdu Komisji Konkursowej w wykonaniu Aliny Dauksza Wiśniewskiej.
Tegoroczna uroczystość będzie wspólnym podsumowaniem dwóch konkursów:  konkursu „TORUŃ W KWIATCH 2018” oraz  konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia  „TORUŃ OGRODEM”.

 

     

 

Towarzystwo Miłośników Torunia, Książnica Kopernikańska, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu zapraszają uprzejmie 5 lipca 2018 o godz. 18.00 do kaplicy ewangelicko augsburskiej przy ulicy Strumykowej 8 na spotkanie z cyklu Wieczory Toruńskie poświęcone dziejom miasta i ludzi Torunia. W programie: wykład  dr Alicji Saar-Kozłowskiej Anna Wazówna i jej toruński grobowiec, w czasie spotkania nastąpi wręczenie Złotego Astrolabium Wyróżnienia Honorowego Towarzystwa prof. dr hab. Januszowi Małłkowi.

                                                                                                                             

 

 

 

4 czerwca rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń ukwieconych ogródków przydomowych, okien i balkonów do kolejnej edycji Toruń w Kwiatach.

Zgloszenia przyjmowane będą do końca czerwca 2018 r.

 

7 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 w Książnicy Kopernikańskiej  odbędzie się Wieczór Toruński "Ludwik Makowski - Torunianin, patriota, chórzysta i krawiec"

 

5 lipca 2018 r. o godzinie 18,00 zapraszamy na kolejny Wieczór Toruński poświęcony Annie Wazównie. Spotkanie odbędzie się w Kaplicy Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu przy ulicy Strumykowej 8.

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie - Gra Miejska "Zagadkowa Książnica", organizowanym wspólne z Książnicą Kopernikańską w ramach obchodów

95-lecia powstania WBP-KK.  Konkurs organizowany jest w dniach 7-26 maja, jest to edycja konkursu "Czy znasz Toruń?" szczegóły na www.zagadkowa.ksiaznica.torun.pl

 

24 maja 2018 r. o godzinie 17.00 w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się Walne Zebranie Towarzystwa połączone z odczytem z cyklu Wieczory Toruńskie - dr Artur Trapszyc "Urbanonimia Torunia a problem ochrony zabytków niematerialnego dziedzictwa kulturowego"

 

 

 

19 marca 2018 r. o godzinie 11.00 w Sali Rady Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbędzie się uroczystość zakończenia XXVI konkursu To Mi To na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej.  Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia.

 

22 lutego 2018 r. o godz. 18.00 zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej na kolejne spotkanie z cyklu WIECZORY TORUŃSKIE, w programie spotkanie z Andrzejem Szmakiem redaktorem naczelnym "NOWOŚCI" w latach 1990-1995

"NOWOŚCI" w latach przełomu (fakty, mity, imaginacje) 

 

23 stycznia 2018 r. o godz. 17,00 w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbędzie się promocja książki "460 lat Podgorza 1555-2015"

oraz innych wydawnictw Towarzystwa Miłośników Torunia. Serdecznie zapraszamy.

 

14 grudnia 2017 r. o godz. 18.00  w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu odbędzie się kolejny Wieczór Toruński. W programie spotkanie z okazji 150-lecia dziennika na Pomorzu z udziałem prof. Szczepana Wierzchosławskiego i dr Tomasza Krzemińskiego z Instytutu Historii PAN

Wokół "Gazety Toruńskiej" (1867-1921)

 

Towarzystwo Miłośników Torunia i Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska zapraszają na spotkanie z cyklu WIECZORY TORUŃSKIE

23 listopada 2017 r. o godzinie 18.00 do Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8.

W programie: wykład dra Michała Targowskiego "Mennonici w okolicach Torunia w XVI-XX wieku"

 

Towarzystwo Miłośników Torunia oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu
serdecznie zapraszają
Na konferencję Toruń miastem wielu wyznań, która odbędzie się z okazji
500. lecia Reformacji w Polsce.
W programie: cztery referaty; po ich wygłoszeniu zaplanowano promocję wydawnictwa.
Uroczystości zakończą się koncertem zespołu Śląsk w sali na Jordankach, na ten koncert będzie możliwość pozyskania wejściówek.
14.10.2017 r. (sobota) o godzinie 12,00
 Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu
 

Konkurs Toruń w kwiatach rozstrzygnięty. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 13 października w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego o godzinie 14,00. Do konkursu zgłoszono 81 obiektów: 49 okien i  balkonów oraz 32 przydomowe ogródki. Komisja dokonała przeglądu i oceny w dniach od 6 do 20 lipca i przyznała 22 miejsca I, 40 miejsc II, 12 miejsc III oraz 1 wyróżnienie. Nagrodę Prezydenta Miasta w postaci Statuetki Flisaka otrzymają dwie osoby. Tegoroczna uroczystość będzie podsumowaniem dwóch konkursów: konkursu Towarzystwa Miłośników Torunia TORUŃ W KWIATACH 2017 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia TORUŃ OGRODEM.

Towarzystwo Miłośników Torunia od 1 czerwca rozpoczyna przyjmowanie  zgłoszeń do konkursu Toruń w Kwiatach 2017. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do końca czerwca, należy podać dane adresowe i kontaktowe właściciela lub użytkownika zgłaszanego obiektu oraz szczegółowy opis zgłaszanego obiektu. Konkurs obejmuje ukwiecone okna i balkony oraz ogródki przydomowe o powierzchni do 50 m2, z konkursu wyłączone są działki ogrodnicze oraz tereny zieleni o powierzchni przekraczającej 50 m2. W konkursie mogą uczestniczyć elementy zieleni zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Torunia, widoczne od strony ulicy lub innych terenów ogólnodostępnych. Zgłoszenia przyjmowane będą przez biuro To Mi To w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej.  Do oceny obiektów organizator powołuje Komisję Konkursową liczącą 5 osób, która dokonuje wizji lokalnej zgłoszonych obiektów biorąc pod ocenę dobór gatunkowy roślin (preferowane kwiaty jednoroczne), kondycję i stan utrzymana roślinności, wkomponowanie aranżacji w otoczenie oraz jej wpływ na podniesienie walorów estetycznych miasta. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Michała Zaleskiego. Wręczenie nagród odbywa się w czasie uroczystego zakończenia konkursu w październiku.

25 maja 2017 r. w czwartek, o godz. 17.00 w Sali Kinowej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbędzie się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TORUNIA

zapraszamy członków i sympatyków

 

 W DNIU 27.02. 2017 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 11.00 W SALI RADY RATUSZA STAROMIEJSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ ZAKOŃCZENIE XXV KONKURSU TO MI TO NA PRACE MAGISTERSKIE I DYPLOMOWE O TEMATYCE TORUŃSKIEJ. KOMISJA KONKURSOWA PRZYZNAŁA 4 NAGRODY I, 4 NAGRODY II, 3 NAGRODY III ORAZ 3 WYRÓŻNIENIA. LAUREATOM GRATULUJEMY


Towarzystwo Miłośników Torunia objęło honorowy patronat nad projektem CANpernicus realizowanym przez uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w ramach konkursu CanSat - europejskiej inicjatywy ESERO - projektu edukacyjnego finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.
Informaje o projekcie znajdują się w notatce pod tym linkiem.


1 listopada 2016 roku podczas kwesty na cmentarzu Św. Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego w Toruniu, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Torunia

i Urząd Miasta Torunia zebraliśmy 13.144,90 zł.

Celem tegorocznej zbiórki jest odnowienie kwatery zbiorowej Rodziny Araczewskich oraz naprawienie ogrodzenia nagrobka Kazimiery Karnickiej-Biuszel,

który był odnawiany w 2012 roku. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Torunia za ofiarność oraz tym, którzy 1 listopada z puszką w ręku zbierali datki.

 

 

26.10.2016 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK odbędzie się sesja naukowa TORUŃ MIASTEM POKOJU II Pokój toruński w godz.10.00-12.45

w programie:

Powitanie i prezentacja książki

Krzysztof Kwiatkowski - Toruń miastem pokoju w późnym średniowieczu

Adam Szweda - II pokój toruński

Marcin Hlebionek - Uwagi o pieczęciach przy dokumentach II pokoju toruńskiego

Sławomir Jóźwiak - Sposoby zaprzysięgania polsko-krzyżackich traktatów pokojowych w XV w. na tle zachodnioeuropejskich procedur ratyfikacyjnych

Adam Kucharski - Trudna koegzystencja konfesyjna - Toruń miastem pokoju religijnego w epoce wczesnonowożytnej? Fakty i opinie XVI-XVIII w.

Piotr Birecki - Czy Marian Jaroczyński, twórca II Traktatu Toruńskiego to drugi Jan Matejko?

Dyskusja

 

14 października 2016 roku w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu o godzinie 14.00 odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu

TORUŃ W KWIATACH 2016

Podczas trwania uroczystości odbędzie się prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia poddanych ocenie tegorocznych obiektów z objazdu Komisji Konkursowej w wykonaniu Aliny Daukszy Wiśniewskiej.  Tegoroczna uroczystość będzie po raz pierwszy wspólnym podsumowaniem dwóch konkursów: Ogólnomiejskiego Konkursu Towarzystwa Miłośników Torunia TORUŃ W KWIATACH 2016 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia TORUŃ OGRODEM.

Serdecznie zapraszamy uczestników obu konkursów.

 

 

                                                                                                Informacje na stronie http://foisanro.pl
                             

 

 

 

 

 

                                   X JUBILEUSZOWY ZJAZD KASZTELAŃSKI  09 - 11 WRZESIEŃ 2016 R.

                               TORUŃ  FORT IV, UL. CHROBREGO 86, więcej informacji na stronie http://zamkisp.pl
 

AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POD APELEM O ZACHOWANIE INTERGRALNOŚCI I AUTONOMII UMK

Toruń 25.04.2016 r.

Towarzystwo Miłośników Torunia rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod apelem o zachowanie integralności i autonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pomysł podziału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest szkodliwy dla uczelni, regionu i polskiej nauki. W 2004 roku Uniwersytet i bydgoska Akademia Medyczna podjęły wspólną decyzję o połączeniu i stworzeniu silnego, ponadregionalnego ośrodka naukowego. Ten plan udało się zrealizować – dziś Uniwersytet Mikołaja Kopernika wraz z Collegium Medicum, jest jedną z najlepszych polskich uczelni. Obniżenie prestiżu jednostek powstałych po podziale UMK, spadek pozycji w ogólnopolskich i światowych rankingach, przynieść mogą konsekwencje trudne do odpracowania w najbliższych latach.
Pomysł podziału UMK jest wynikiem ambicji politycznych i został stworzony przez osoby nie będące członkami społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w tym Collegium Medicum. W kształcie wyrażonym w obywatelskim projekcie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy pomysł ten całkowicie pomija i lekceważy opinie tej społeczności. Jest to jawne złamanie zapisanej w Konstytucji RP zasady autonomii wyższych uczelni. Podział Uniwersytetu dokonany na podstawie tak wadliwej prawnie ustawy może być niebezpiecznym precedensem zagrażającym wszystkim polskim uczelniom.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Torunia

 

KLIKNIJ I POBIERZ LISTĘ DO ZBIERANIA PODPISÓW POPARCIA INICJATYWY

 

Od 1 czerwca rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu "TORUŃ W KWIATACH 2016", właściciele ukwieconych okien i balkonów oraz przydomowych ogródków mogą zgłaszać swoje obiekty w siedzibie Towarzystwa Miłośników Torunia do dnia 30 czerwca 2016 r. Czekamy na zgłoszenia, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2016 r.

 

17 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Centrum Dialogu przy Pl. Bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 odbędzie się Debata Obywatelska Towarzystwa Miłośników Torunia - Bydgoskie Przedmieście. Dzielnica. Przeszłość i przyszłość. Serdecznie zapraszamy,  liczymy na obecność  mieszkańców dzielnicy Bydgoskie Przedmieście.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW TORUNIA SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z CYKLU TORUŃSKIE DEBATY OBYWATELSKIE

                                 BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE. DZIELNICA. PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ.
 Część I debaty:
1.  Michał Targowski, Wiceprezes To Mi To - przywitanie gości,
2. Joanna Kucharzewska - wprowadzenie historyczne,
3. Anna Stasiak, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej „Bydgoskie Przedmieście – wizja rozwoju”,
4. Adam Popielewski, architekt miasta, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa „Bydgoskie Przedmieście – sukcesy i porażki architektury”,
5. Mirosława Romaniszyn, Miejski Konserwator Zabytków „Bydgoskie Przedmieście – obszar ochrony i rozwoju”,
6. Szczepan Burak, Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni „Park Bydgoski wczoraj, dziś i jutro”
Przewidywany czas wystąpień 10-15 min.
Część II debaty:
1. Dyskusja panelowa na temat wystąpień.
2. Podsumowanie debaty,
3. Zaproszenie na kawę i herbatę.
                                                  

 

 

2 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Sali Kinowej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Torunia połączone z odczytem w ramach cyklu "Wieczory Toruńskie" - Piotr Oliński  "Życie codzienne w dawnym Toruniu w świetle nowożytnych kronik mieszczańskich". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 


TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW TORUNIA, CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA ORAZ ORGANIZATORZY FESTIWALU KULTURY POPULARNEJ DWUTAKT OGŁASZAJĄ OTWARTY KONKURS NA RYSUNEK (LUB KOMIKS) SATYRYCZNY. DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ PROFESJONALISTÓW I AMATORÓW!

termin: do 15 kwietnia 2016.

SMOKOKONKURS!

7 maja 2016 r. w toruńskim Dworze Artusa (Rynek Staromiejski 6) rozpocznie się kolejna edycja Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt. Tematem wiodącym będzie "Komiks i Satyra". Imprezę poprzedza ogólnopolski konkurs na rysunek satyryczny i wesoły komiks (temat: legenda o smoku toruńskim), który jednocześnie na wesoło promuje historię Torunia. Okazuje się, że swojego smoka miał nie tylko Kraków!

LEGENDA
"13 sierpnia 1746 roku mistrz ciesielski Johann Georg Hieronimi i żona miejskiego żołnierza Kataharina Storchin zaświadczyli w kancelarii miejskiej w Toruniu, że wiosną 1746 r. widzieli smoka. Stwór potrafił latać i pływać, miał 2 m długości, głowę i tułów ciemnoszare, ogon jasnobrązowy i błyszczący. Smok latający (draco volans) pojawił się w pobliżu Strugi Toruńskiej w rejonie Przedzamcza i odleciał w stronę ruin zamku krzyżackiego."

Za zwycięstwo w konkursie przyznane zostaną nagrody główne w dwóch kategoriach:
1. Dzieci i młodzież do lat 18 - w ramach konkursu z cyklu "Czy znasz Toruń?" (nagroda: wysokiej klasy tablet)
2. Dorośli - powyżej 18 lat (nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN).
Przewidywane są również wyróżnienia, nagrody pocieszenia i nagroda publiczności.

Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się na wystawie pokonkursowej oraz mogą zostać opublikowane w albumie promocyjnym Urzędu Miasta Torunia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali imprezy.

W jury: Tadeusz Baranowski, Edward Lutczyn, Marek Raczkowski, Stanisław Tym, a ze strony organizatora Festiwalu: Paulina Christa, Maciej Neumann (sekretarz) oraz Wojciech Łowicki (przewodniczący).

• Pełen regulamin konkursu na stronie: http:// WWW.smokokonkurs.pl

 

15 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Rady Ratusza Staromiejskiego w Toruniu  odbędzie się uroczyste zakończenie XXIV Konkursu na prace magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej. Komisja konkursowa przyznała 2 nagrody pierwsze, 4 nagrody drugie, 3 nagrody trzecie oraz 4 wyróżnienia.


 

© Copyright ToMiTo 2008