KONKURS NA PRACE MAGISTERSKIE I DYPLOMOWE O TEMATYCE TORUŃSKIEJ

 

Z myślą o młodych badaczach Towarzystwo ogłosiło w 1987 r. (rozstrzygnięty w następnym roku) konkurs na prace o tematyce toruńskiej (dzieje oraz życie współczesne miasta), w 2022 roku odbyła się już XXX edycja. Do tej pory do konkursu zgłoszono setki prac magisterskich, prace podyplomowe i licencjackie.
Niniejszym prosimy o kierowanie prac powstałych w bieżącym roku do konkursu, którego rozstrzygnięcie nastąpi do końca lutego roku następnego. Konkurs dotyczy w zasadzie prac zakończonych i obronionych w ciągu danego roku akademickiego, ale jesteśmy skłonni uwzględnić również szczególnie cenne prace powstałe w poprzednich latach. Prace zgłoszone do konkursu prosimy składać w siedzibie To Mi To do końca roku kalendarzowego, wymagane jest zgłoszenie promotora pracy,  prosimy również dołączyć opis oceny pracy i dane osobowe autora pracy. Przewidujemy druk artykułów, opracowanych na podstawie najlepszych nagrodzonych prac, w "Roczniku Toruńskim", oraz wydanie wybranych prac w serii "Biblioteka To Mi To".

Redaktor "Rocznika Toruńskiego"


dr hab. Agnieszka Zielińska, prof. UMK

Przewodniczący Sekcji Historycznej

 To Mi  To

prof. dr hab. Krzysztof KopińskiNagrodzeni i wyróżnieni w konkursie na prace magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej

XXX. edycja - 2022

I w zakresie: Nauk Historycznych

II Nagroda – Anna Grzebieniak za pracę magisterską „Toruń 1920-1939. Oficjalne wizyty państwowe i inne uroczystości w życiu miasta.”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Kani, prof. UMK, Wydział Nauk Historycznych UMK

III Nagroda – Iwo Bohr za pracę dyplomową „Astronauci misji Apollo w Toruniu (19 stycznia 1972 roku) Wizyta w cieniu geopolityki”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Rozynkowskiego, Wydział Nauk Historycznych UMK

Wyróżnienie – Aleksander Wiśniewski za pracę licencjacką „Orzeł Biały w przestrzeni miejskiej Torunia w dwudziestoleciu międzywojennym”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Marcina Hlebionka, Wydział Nauk Historycznych UMK

Wyróżnienie – Adam Kowalkowski za pracę licencjacką „Fort XIV jako element pierścienia zewnętrznego Twierdzy Toruń”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Macieja Krotofila, prof. UMK, Wydział Nauk Historycznych UMK

II w zakresie: Ochrony Dóbr Kultury

I Nagroda – Mateusz Paweł Przedmojski za pracę magisterską „Dzieje i problematyka konserwatorska Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu w kontekście historycznych przekształceń wiślanego nabrzeża miasta”, napisaną pod kierunkiem dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej, Wydział Sztuk Pięknych UMK

III w zakresie:  Filologii Germańskiej

I NagrodaKlaudia Gadecka za pracę magisterską  „Die Wahrnehmung der St?dte Danzig und Thorn in ausgew?hlten Reisebeschreibungen des 17. und 18. Jahrhunderts”, napisaną pod kierunkiem        dr hab. Włodzimierza Zientary, prof. UMK, Wydział Humanistyczny UMK

IV w zakresie:  Ekonomii

III NagrodaKarolina Makowska za pracę magisterską „Fenomen sharing economy na przykładzie systemu rowerów miejskich  w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

V w zakresie:  Psychologii

I NagrodaSara Watrak  za pracę magisterską „Tożsamość lokalna, przywiązanie i postrzeganie Torunia przez rodowitych mieszkańców i przyjezdnych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Lewickiej, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK

  Konkurs objęty był Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego. Konkurs zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń.

XXIX. edycja - 2021

                                                                    I w zakresie: Historii:

I Nagroda – Włodzimierz Ignacy Deczyński za pracę magisterską „Topografia i hodonomastyka Torunia w latach 1920-1939. Podstawy prawne, rozwój przestrzenny miasta i typologia nazw ulicznych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego, Wydział Nauk Historycznych UMK

II w zakresie: Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

II Nagroda – Maria Antoszczyszyn za pracę magisterską „Metodyka szacowania powierzchni terenów zielonych i oceny ich stanu ekologicznego na przykładzie Torunia”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Mieczysława Kunza, prof. UMK, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

Wyróżnienie – Oskar Dąbrowski za pracę licencjacką „Wykorzystanie technologii LiDAR w optymalizacji lokalizacji nowoczesnych źródeł energii odnawialnej”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Mieczysława Kunza, prof. UMK, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

III w zakresie:  Historii Sztuki

I NagrodaKarolina Mrowińska za pracę magisterską „Rekonstrukcja zespołu przemysłowego w Lubiczu Dolnym nad rzeką Drwęcą – architektura i technika od XIII do XX wieku”, napisaną pod kierunkiem dr  Macieja Prarata, Wydział Sztuk Pięknych  UMK

II NagrodaWiktor Binnebesel  za pracę magisterską „Rzeźba Madonny ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Nieznane dzieło z warsztatów Mechelen”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Juliusza Raczkowskiego, prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych UMK

 

XXVIII. edycja - 2020

 Historia i Wojskoznawstwo:

1.  Wyróżnienie - Anna Piwowarska za pracę licencjacką „Ewidencja ludności w parafiach toruńskich św. Jakuba Apostoła oraz św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty – źródła i analiza treści”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Olińskiego, prof. UMK, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych UMK
2. Wyróżnienie - Patryk Chojnacki za pracę licencjacką „Związane z II Wojną Światową obozy jenieckie w Toruniu – sprawy kontrowersyjne”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Macieja Krotofila, Wydział Nauk Historycznych UMK

 Ekonomia

3. Wyróżnienie - Kamil Woźniak za pracę licencjacką „Podatki lokalne jako instrument polityki podatkowej gmin”, napisaną pod kierunkiem dr Urszuli Król, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Kulturoznawstwo

4. III Nagroda - Łukasz Radoliński za pracę magisterską „Przewodniki turystyczne w erze nowych mediów. Przykład Torunia”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wioletty Wróblewskiej, prof. UMK, Katedra Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny UMK

 Z zakresu Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

5. II Nagroda - Przemysław Kujawa za pracę magisterską „Ocena efektywności transportu miękkiego w Toruniu z wykorzystaniem geoanalityki”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Mieczysława Kunza, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
6. Wyróżnienie - Tymon Rygielski za pracę licencjacką „Projekty zagospodarowania turystycznego strefy nadbrzeżnej Wisły w Toruniu w ramach budżetu partycypacyjnego miasta”, napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Kubiak-Wójcickiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
7. Wyróżnienie - Anna Żółtowska za pracę licencjacką „Kierunki rozwoju nowoczesnej mobilności miejskiej na przykładzie Torunia”, napisaną pod kierunkiem dr Justyny Chodkowskiej-Miszczuk, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

 Architektura i Konserwatorstwo

8. III Nagroda - Monika Lewandowska za pracę magisterską „Rzeźnia Miejska w Toruniu jako zabytek XIX-wiecznej architektury przemysłowej i jej problematyka konserwatorska”, napisaną pod kierunkiem dr inż. arch. Bożeny Zimnowody-Krajewskiej, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK
9. Wyróżnienie - Klaudia Orłowska za pracę licencjacką „Architektura sakralna Kazimierza Ulatowskiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK
10. Wyróżnienie - Mateusz Paweł Przedmojski  za pracę licencjacką „Problematyka zabytkoznawcza i konserwatorska architektury dawnego kościoła ewangelickiego, obecnie katolickiego oraz akademickiego pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętego Stanisława Kostki w Toruniu, z 1756 roku”, napisaną pod kierunkiem dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej, Wydział Sztuk Pięknych UMK
11. Wyróżnienie - Emanuela Danuta Skowrońska za pracę inżynierską „Koncepcja architektoniczna adaptacji kamienicy południowej przy ulicy Mostowej 6 w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr inż. arch. Aleksandra Furmanka w Zakładzie Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii  Środowiska

Historia Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

12. I Nagroda - Paulina Piotrowska za pracę magisterską „Srebrne aplikacje wizerunków maryjnych. Prace złotników toruńskich z XVII i XVIII wieku”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK,  Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK
13. II Nagroda - Katarzyna Sinoracka za pracę magisterską „Studium zabytkoznawcze gotyckiej Piety z kościoła św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim. Przyczynek do badań nad działalnością warsztatów snycerskich czynnych na przełomie XIV i XV wieku w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Juliusza Raczkowskiego, prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych UMK


 

XXVII. edycja - 2019

Ochrona dóbr kultury :

III Nagroda – Rafał Powązka za pracę magisterską  „Zakład  przemysłowy „Born & Schütze” w Toruniu. Jego dzieje i problematyka konserwatorska”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Juliusza Raczkowskiego

III Nagroda – Ks. Grzegorz Grąbczewski za pracę licencjacką „Pałac w Przysieku – jego historia i problematyka konserwatorska” napisaną pod kierunkiem dr hab. Joanny Kucharzewskiej

Wyróżnienie –  Alicja Graczyk za pracę licencjacką „Zespół średniowiecznych witraży z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Problematyka historyczno-artystyczna, zabytkoznawcza i konserwatorska”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Juliusza Raczkowskiego

Wyróżnienie –  Anna Kaprzyk  za pracę licencjacką „Dworzec Główny PKP w Toruniu – jego historia i problematyka konserwatorska”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Joanny Kucharzewskiej

Architektura i urbanistyka:

II Nagroda –  Marcin Furmański za pracę magisterską  „Koncepcja architektoniczna kościoła rzymskokatolickiego na osiedlu JAR w Toruniu”, napisaną pod  kierunkiem  prof. dr hab. inż. arch. Jana Tajchmana, prof. zw. UTP w Bydgoszczy

III Nagroda –  Patrycja Stacherska za pracę dyplomową inżynierską  „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Chrobrego i Batorego w Toruniu”, napisaną pod  kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Denis na Politechnice Warszawskiej

Historia:

I Nagroda –  Maciej Stawiski za pracę magisterską  „Fundatorska i duszpasterska działalność bernardynów toruńskich w latach 1724-1772”, napisaną pod  kierunkiem dr hab. Adama Kucharskiego


III Nagroda –  Włodzimierz Deczyński  za pracę licencjacką  „Kształtowanie nazewnictwa istniejących i nowopowstałych ulic toruńskiego osiedla Bielany, w dwudziestoleciu międzywojennym”, napisaną pod  kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego

III Nagroda –  Dorota Wolniszewska za pracę licencjacką  „Życie codzienne Bydgoskiego Przedmieścia w okresie XX-lecia międzywojennego w świetle lokalnej prasy”, napisaną pod  kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego

Wyróżnienie –  Michał Tokarczyk  za pracę licencjacką „Bezrobocie w Toruniu w czasach Wielkiego Kryzysu (1929-1933)”, napisaną pod  kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego

Kulturoznawstwo:

I Nagroda –  Klaudia Peplińska za pracę magisterską  „Metamorfozy Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu. Wybrane problemy rewitalizacji i metody pracy ze społecznością lokalną”, napisaną pod kierunkiem  dr hab. Artura Dudy

Geoinformacja:

I Nagroda –  Dominika Karpińska  za pracę magisterską „Analiza zanieczyszczenia świetlnego nocnego nieba na przykładzie Torunia i okolic”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Mieczysława Kunz

XXVI. edycja - 2018

Z zakresu Archiwistyki :

I Nagroda – Bartłomiej Konopa za pracę magisterską „Źródła do dziejów muzyki w Toruniu do 1920 r. – katalog archiwaliów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem  prof. dr hab. Janusza Tandeckiego

II Nagroda – Justyna Dominika Kęska za pracę magisterską „Dzieje Archiwum Toruńskiego w latach 1945-1989” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Tandeckiego

Z zakresu Archeologii:

II Nagroda –  Jakub Rychlik za pracę magisterską  „Analiza nawarstwień kulturowych po południowej stronie kościoła św. Jakuba w Toruniu (badania w latach 2008-2015)”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK

Z zakresu Kulturoznawstwa:

Wyróżnienie –  Łukasz Radoliński za pracę licencjacką „Reklama w przestrzeni miejskiej. Przykład Torunia”, napisaną pod kierunkiem dr Adriana Mianeckiego

Z zakresu Finansów i Rachunkowości:

Wyróżnienie –  Magdalena Bartulewicz za pracę licencjacką  „Analiza wydatków gminy w kontekście równowagi budżetowej na przykładzie Gminy Miasta Toruń w latach 2011-2015”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej

Z zakresu Inżynierii Lądowej i Geodezji:

I Nagroda –  Magdalena Węgrzyn za pracę dyplomową inżynierską „Opracowanie aplikacji turystycznej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Development of tourist application with the use of augmented reality”, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Albiny Mościckiej, prof WAT, na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Z zakresu Nauk o Ziemi:

I Nagroda –  Anna Łątkowska za pracę magisterską „Stan i struktura osiedli grodzonych w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danieli Szymańskiej

Wyróżnienie –  Leszek Dąbrowski za pracę licencjacką  „Mapowanie sektorów kreatywnych w przestrzeni toruńskiej Starówki dla projektu GEN-Y City”, napisaną pod kierunkiem
dr Stefanii Środy-Murawskiej

Z zakresu Architektury i Sztuki:

II Nagroda –  Daria Orłowska za pracę magisterską „Kontynuowanie programu i jego przestrzennej interpretacji dla muzeum tańca w miejskiej zabudowie Torunia”, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Roberta Barełkowskiego, prof. nadzw. UTP -  Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

II Nagroda –  Tomasz Ziemkiewicz za pracę licencjacką „Problematyka konserwatorska architektury modernistycznej na przykładzie dawnego gmachu Starostwa Krajowego Pomorskiego w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej

III Nagroda –  Anna Hildebrandt-Fijorek  za pracę magisterską „Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie dawnej rzeźni miejskiej w Toruniu. Apartment and services complex  on the site of the former municipal slaughterhouse”, napisaną pod kierunkiem dr inż. arch. Bazylego Domsta - Politechnika Gdańska

Z zakresu Historii Wojskowej:

Wyróżnienie –  Paweł Pilarski za pracę licencjacką  „Wpływ poligonu artyleryjskiego na życie Torunia w latach 1867-1939 w świetle lokalnej prasy”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Macieja Krotofila.

XXV. edycja - 2017

W kategorii Historia :

I Nagroda – Marta Zdrojewska Nowak za pracę magisterską „Reklama produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptekach i drogeriach toruńskich na przykładzie ogłoszeń prasowych z „Gazety Toruńskiej” (1867-1921)”, napisaną pod kierunkiem  dr Katarzyny Pękackiej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

II Nagroda – Krzysztof Szyszka za pracę magisterską „Seminaria nauczycielskie w Toruniu w latach 1920-1936” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jarosława Kłaczkowa

II Nagroda –  Arkadiusz Bożejewicz  za pracę magisterską  „Oblężenia Torunia w XVII i XVIII wieku. Perspektywa porównawcza”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego

III Nagroda –  Łukasz Markuszewski za pracę magisterską  „Rada Miasta Torunia w latach 1920-1939”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Niedzielskiej, prof. UMK

W kategorii Archeologia:

II Nagroda –  Natalia Stawarz za pracę magisterską  „Rola, funkcja i symbolika gotyckich budowli sakralnych na ziemi chełmińskiej na podstawie badań archeologicznych”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK

W kategorii Filologia Germańska:

II Nagroda –  Paula Wiśniewska za pracę magisterską „Kriminalit?t in Thorn im 18. Jahrhundert”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza Zientary, prof. UMK

III Nagroda –  Aleksandra Paczkowska za pracę magisterską „Alltagsleben handwerklicher Familien in Thorn und Danzig in der Frühen Neuzeit”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza Zientary, prof. UMK

W kategorii Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją :

Wyróżnienie –  Anna Kirszkiewicz za pracę licencjacką  „Geneza i założenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów na przykładzie Sądu Okręgowego w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK

W kategorii Geografia:

III Nagroda – Karol Piątkowski  za pracę magisterską „Zmiany powierzchni starorzeczy w obrębie równiny zalewowej Wisły na odcinku Toruń - Bydgoszcz”, napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Kubiak-Wójcickiej

Wyróżnienie –  Monika Kielik za pracę licencjacką  „Uwarunkowania hydromorfologiczne Wisły na odcinku od Włocławka (674,00 km) do Fordonu (775,00 km)”, napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Kubiak-Wójcickiej

W kategorii Historia Sztuki:

I Nagroda –  Jakub Polak za pracę magisterską „Nowa gazownia miejska w Toruniu, jej historia i problematyka konserwatorska”, napisaną pod kierunkiem dr inż. Waldemara Affelt

W kategorii Kulturoznawstwo:

Wyróżnienie –  Michalina Reda za pracę licencjacką  „Współczesne rzemieślnictwo w Toruniu na wybranych przykładach”, napisaną pod kierunkiem dr Adriana Mianeckiego

W kategorii Matematyka i Informatyka:

I Nagroda –  Dominika Pochylska za pracę magisterską „Konstrukcje klasyczne ślepych maswerków w kościele św. Jakuba na toruńskiej starówce”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Pogorzały

W kategorii Architektura i Urbanistyka:

I Nagroda –  Marcin Furmański za pracę inżynierską „Koncepcja architektoniczna Sądu Rejonowego na Placu Zwycięstwa w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Roberta Barełkowskiego, prof. nadzw. UTP na  Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

 
 1. edycja - 1988
  • nagrodzona mgr Barbara Chmielarska (absolwentka UMK), Architektura budynków użyteczności publicznej zabudowanych w okresie międzywojennym w Toruniu
 2. edycja - 1989
  • nagrodzona mgr Maria Wentowska (absolwentka UMK), Poezja cmentarzy toruńskich
 3. edycja - 1994
  • nagrodzona mgr Anna Drążkowska (absolwentka UMK), Zabytkowe obuwie z Torunia (wiek XIV-XVI)
  • wyróżnienie Stanisław Stanny (absolwent WSP w Bydgoszczy), Monografia aresztu śledczego w Toruniu
 4. edycja - 1996
  • n a g r o d z e n i
   1. mgr Dariusz Gejda (absolwent UMK), Władysław Raczkiewicz - ostatni wojewoda pomorski w latach 1936-1939, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
   2. mgr Ewa B. Górna (absolwentka UMK), Obiekty dydaktyczno-naukowe i socjlane UMK w latach 1945-1994, pod kierunkiem prof. Ryszarda Kozłowskiego
   3. mgr Liliana Kruś (absolwentka UMK), Policja Państwowa w okresie międzywojennym w Polsce i w Toruniu, pod kierunkiem doc. dr Karoli Ciesielskiej
   4. mgr Lidia Katarzyna Kurasz (absolwentka UMK), Upamiętnienie w Toruniu miejsc walki i męczeństwa społeczeństwa polskiego w latach 1939-1945, pod kierunkiem prof. Jana Szilinga
   5. mgr Tomasz Łężyk (absolwent UMK), Publikacje pracowników naukowych Wydziału Humanistycznego UMK na łamach prasy pomorskiej w latach 1945-1955, pod kierunkiem prof. Ryszarda Kozłowskiego
   6. mgr Jacek Sadowski (absolwent UMK), Działaność Zarządu Pomorskiej Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Toruniu w okresie międzywojennym 1923-1939, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
  • w y r ó ż n i e n i
   1. mgr Krzysztof Duszyński (absolwent UMK), Monografia Dziennika Toruńskiego 'Nowości' (1967-1993), pod kierunkiem prof. Ryszarda Kozłowskiego
   2. mgr Kinga Wiśniewska (absolwentka UMK), "Rocznik Toruński" - publikacja Towarzystwa Miłośników Torunia, pod kierunkiem dr Jaromira Durczewskiego
 5. edycja - 1997
  • N a g r o d z e n i :
   1. mgr Katarzyna Galant, Socjotopografia miasta Torunia przed I wojna światową
   2. mgr Alina Mazur, Mieszczanie toruńscy - Eskenowie w XV-XVIII w.
   3. mgr Ireneusz Pyszora, Przyczyny utworzenia struktury organizacyjnej FON oraz jej przebieg na terenie woj. pomorskiego 1936-1939
  • W y r ó ż n i e n i :
   1. mgr Krystyna Bańka, Portrety z Archiwum Fotograficznego Alojzego Czarneckiego w Archiwum Państwowym w Toruniu
   2. mgr Bogusław Kowalski, Funkcje Zamku Dybowskiego
   3. mgr Joanna Milewska, Życie codzienne i niecodzienne w Toruniu w XVI wieku
 6. edycja - 1998
  • N a g r o d a I
   1. mgr Anna Tomaszkiewicz (absolwentka UMK), Sztuka fotografii i sztuka przyjaźni. Życie i twórczość Janiny Gardzielewskiej, pod kierunkiem dr Bogusława Mansfelda
   2. mgr Grażyna Zatorska (absolwentka UMK), Więzienie w Toruniu w latach 1939-1945, pod kierunkiem prof. Jana Szilinga
  • N a g r o d a II
   1. Magdalena Łubkowska (absolwentka UMK), Poszukiwania teatralne Sceny Młodych Studia P, pod kierunkiem prof. J. Skuczyńskiego
  • W y r ó ż n i e n i a :
   1. mgr Wieńczysławy Kłosowskiej (absolwentka UMK), Życie kulturalne Torunia w latach 1934-1939 w świetle Słowa Polskiego i Słowa Pomorskiego, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
   2. mgr Ireneusza Bielickiego (absolwent UMK), Stosunki wyznaniowe w Toruniu i powiecie toruńskim w latach 1945-1950, pod kierunkiem prof. Jana Szilinga
  • W y r ó ż n i e n i e z a p r a c ę d y p l o m o w ą :
   1.  Krzysztof Dzięgielewski (absolwent UMK), Toruński poligon artyleryjski, na Podyplomowym Studium Polityki Regionalnej, pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
 7. edycja - 1999
  • N a g r o d a I
   1. mgr Anna Przybyszewska, Rola Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego i Konserwatorium w kształtowaniu kultury muzycznej Torunia w okresie dyrekcji Piotra Perkowskiego (1936-1939), pod kierunkiem dr Barbary Gogol-Drożniakiewicz
  • N a g r o d a II
   1. mgr Renata Skowrońska-Kamińska (absolwentka UMK), Konrad Theudenkus-urzędnik i polityk toruński. Życie i działalność (pocz. XV w.-1471), pod kierunkiem prof. Janusza Tandeckiego
   2. mgr Anna Świtajska-Bielec (absolwentka UMK), Państwowe Gimnazjum z Niemieckim językiem nauczania w Toruniu w okresie międzywojennym 1920-1939, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
  • N a g r o d a III
   1. mgr Mariusz Piskorowski (absolwent UMK), Wojewodowie pomorscy w latach 1919-1926 Stefan Łaszewski-Jan Brejski-Stanisław Wachowiak, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
   2. mgr Mariusz Zielaskowski (absolwent UMK), Bezrobotni w mieście Toruniu 1938-1939, pod kierunkiem prof. Kazimierza Wajdy
  • W y r ó ż n i e n i :
   1. mgr Krzysztof Kopiński (absolwent UMK), Allenowie w Toruniu w XIV i początku XV wieku, pod kierunkiem prof. Antoniego Czacharowskiego
   2. Katarzyna Tomkowiak (absolwentka UMK), Powstanie i początki działalności "Książnicy miejskiej im. Kopernika w Toruniu" (1923-1925), pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
   3. mgr Konstanta Maj (absolwentka UMK), Edward Kwiatkowski w oczach współpracowników i uczniów, portret witrażownika i pedagoga, pod kierunkiem dr Bogusława Mansfelda
   4. mgr Andrzej Walczyński (absolwent UMK), Zarys historii Górska od czasów prehistorycznych do 1945/1946 roku, pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego.
 8. edycja - 2000
  • N a g r o d a I
   Mgr Robert Ruciński (absolwent UMK), Konrad Gesselen - prekursor renesansu w Toruniu, pod kierunkiem prof. Antoniego Czacharowskiego
  • N a g r o d a II
   mgr Joanna Gomoliszek (absolwentka UMK), Toruńskie czasopisma studenckie w latach 1945-1995, pod kierunkiem dr hab. Grażyny Gzelli
  • N a g r o d a III
   Mgr Magda Sokołowska (absolwentka UMK), Życie kulturalne Torunia w latach 1920-1930 na podstawie "Słowa Pomorskiego" i "Dnia Pomorskiego", pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
  • W y r ó ż n i e n i :
   1. mgr Aleksandra Szrajer (absolwentka UMK), Życie kulturalne Torunia w latach 1975-1995, pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
   2. mgr Bożena Chełminiak (absolwentka UMK), Druki królewieckie w bibliotece radzieckiej w Toruniu na podstawie "Katalog der Rathsbibliothek zu Thorn" (Thorn 1896), pod kierunkiem prof. Janusza Tondela.
   3. mgr Sławomir Słowik (absolwent UMK), Polskie życie sportowe w Toruniu w okresie międzywojennym 1920-1939", pod kierunkiem prof. Sławomira Kalembki
 9. edycja - 2001
  • N a g r o d a I
   mgr Peter Machala (absolwent UMK), Barokowe wyposażenie Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Podgórzu w Toruniu i jego problematyka konserwatorska, pod kierunkiem dr Janusza Krawczyka na seminarium prof. Jana Tajchmana
  • N a g r o d a II
   mgr Dorota Rawska (absolwentka UMK), Krystyna Podlaszewska (1926-1996). Monografia bio-bibliograficzna, pod kierunkiem prof. Janusza Tondela
  • N a g r o d a III
   mgr Marcin Krajewski (absolwent UMK), Bazrobotni w Toruniu w latach 1936-1937, pod kierunkiem prof. Kazimierza Wajdy
  • W y r ó ż n i e n i :
   1. mgr Magdalena Cichecka (absolwentka UMK), Główne bramy starego miasta Torunia w średniowieczu, pod kierunkiem prof. Wojciecha Chudziaka
   2. mgr Tomasz Czajkowski (absolwent UMK), Powstanie i działaność NSZZ "Solidarność" w regionie toruńskim w latach 1980-1981, pod kierunkiem prof. Ryszarda Kozłowskiego
 10. edycja - 2002
  • N a g r o d z e n i :
   1. mgr Justyna Goździewicz (absolwentka Politechniki Poznańskiej), Zamek Krzyżacki w Toruniu. Rewitalizacja struktury historycznej w centrum miasta, pod kierunkiem prof. M. Fikusa
   2. mgr Sylwia Grochowina (absolwentka UMK), Związki wyznaniowe w Toruniu w latach 1939-1945, pod kierunkiem prof. Jana Szilinga
   3. mgr Michał Kokota (absolwent UMK), Związek Polskich Artystów Fotografików. Okręg Toruńsko-Bydgoski 1945-2001, pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
  • W y r ó ż n i e n i :
   1. mgr Monika Lietz (absolwentka UMK), Życie naukowe Torunia w okresie międzywojennym (1920-1939) w świetle "Słowa Pomorskiego", pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
   2. mgr Renata Rzeszotarska (absolwentka UMK), Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 1945-1956, pod kierunkiem prof. Janusza Tondela
   3. mgr Magdalena Zawadzka (absolwentka UMK), Harcerstwo w Toruniu w latach 1920-1939, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
 11. edycja - 2003
  • N a g r o d ze n i :
   1. mgr Beata Bielec, Nowożytne kafle piecowe z Zamku Dybowskiego w Toruniu, pod kierunkiem prof. Jerzego Olczaka
   2. mgr Monika Nowocińska, Dwa siedemnastowieczne obrazy ukrzyżowania z Torunia i Rogowa. Historia, styl i technika wykonania, pod kierunkiem prof. Józefa Flika
   3. mgr Monika Panter (absolwentka UMK), Muzyka w Toruniu w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych na tle porównawczym, pod kierunkiem prof. Janusza Tandeckiego
  • W y r ó ż n i e n i a I s t o p n i a
   1. mgr Marzenna Gurtowska (absolwentka UMK), Księgozbiór Stanisława Gliwy - artysty książki (1910-1986), w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu, pod kierunkiem prof. Janusza Tondela
   2. mgr Zbigniew Kubicki (absolwent UMK), Straty ludnosciowe i materialne Torunia w czasie okupacji niemieckiej, pod kierunkiem prof. Jana Szilinga
   3. mgr Magdalena Majbrodzka (absolwentka UMK), Cech złotników toruńskich do 1793 roku i ich kancelaria, pod kierunkiem prof. Janusza Tandeckiego
  • W y r ó ż n i e n i a II s t o p n i a
   1. mgr Bogumiła Centkowska (absolwentka UMK), Dzieje Zakonu Jezuitów w Toruniu - przeszłość i teraźniejszość, pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
   2. mgr Ewa Gołomska (absolwentka UMK), Prasa kulturalna Torunia w okresie międzywojennym (1926-1939) i jej udział w życiu kulturalnym miasta, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
   3. mgr Lidia Haładyn (absolwentka Adademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), Maraton Toruński jako bardzo dobry przykład organizacji imprez sportowych, pod kierunkiem dr Waldemara Moski
   4. mgr Anna Jurkiewicz (absolwentka UMK), Przestępczość i margines społeczny w Toruniu oraz powiecie toruńskim w latach 1920-1939. Katalog materiałów archiwalnych, pod kierunkiem dr Wiesławy Kwiatkowskiej
   5. mgr Joanna Krasińska (absolwentka UMK), Monografia "Wolnego Słowa", przyczynek do dziejów prasy opozycyjnej w Toruniu w latach osiemdziesiątych, pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
  • W   k a t e g o r i i   p r a c   d y p l o m o w y c h :
   mgr Helena Łęcka (UMK), Walka o wartość w poezji Zbigniewa Herberta w świetle filozofii Henryka Elzenberga, praca napisana na Podyplomowym Studium Filozoficzno-Etycznym UMK
 12. edycja - 2004
  • W y r ó ż n i e n i e     s p e c j a l n e :
   dr Małgorzata Geron, Tymon Niesiołowski (1882-1965). Życie i twórczość, pod kierunkiem prof. Jerzego Malinowskiego
  • K a t e g o r i a   p r a c   m a g i s t e r k i c h   o   t e m a t y c e   h i s t o r y c z n e j :
   • Nagrodzona:
    mgr Agnieszka Wałęga (absolwentka UMK), Życie i działalność Wandy Szuman (1890-1994), pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
   • Wyróżnieni:
    1. mgr Marek Kornacki (absolwent UMK), Kluby i Stowarzyszenia Sportowe Energetyków w Toruniu (1948-2000), pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego i prof. Zbigniewa Karpusa
    2. mgr Henryk Miłoszewski (absolwent UMK), Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu. Historia i działalność w latach 1945-2002, pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
  • K a t e g o r i a   p r a c   g e r m a n i s t y c z n y c h :
   • Nagrodzony:
    mgr Marcus Antoniusz Naguszewski (absolwent UMK), Thorner Deutschsprachige Drucke des 17. Jahrhunderts. Nach derzeitigen Beständen der Stadt Thorn samt einer Bibliographie, pod kierunkiem prof. Włodzimierza Zientary
   • Wyróżnienie:
    mgr Katarzyna Danuta Karpiej (absolwentka UMK), Das Theater der grossen Städte des Königlichen Preussens (Danzig, Elbing und Thorn) in den Jahren 1600-1750, pod kierunkiem prof. Włodzimierza Zientary
  • K a t e g o r i a   p r a c   b i b l i o t e k o z n a w c z y c h :
   • Nagrodzona:
    mgr Lidia Klimaszewska (absolwentka UMK), Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem dr hab. Iwony Imańskiej
   • Wyróżnienie
    mgr Agata Dankowska (absolwentka UMK), Produkcja typograficzna Torunia w latach 1920-1932, pod kierunkiem prof. Janusza Tondela
  • K a t e g o r i a   p r a c   z   z a k r e s u   h i s t o r i i   s z t u k i :
   • Nagrodzona:
    mgr Lucyna Karwowska (absolwentka UMK), Problematyka architektoniczna i konserwatorska budynków szkolnych z drugiej połowy XIX wieku na przykładzie trzech szkół toruńskich, pod kierunkiem prof. Mariana Arszyńskiego
   • Wyróżnienie:
    mgr Anna Piecuch (absolwentka UMK), Stalle z kościoła Najświętszej Marii Panny w Toruniu, pod kierunkiem prof. Józefa Poklewskiego
 13. edycja - 2005
  • N a g r o d a   I
   mgr Robert Zadura (absolwent UMK), Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945), pod kierunkiem prof. Jana Szilinga
  • N a g r o d a   II
   mgr Marta Koszytkowska (absolwentka UMK), Życie i działalność Heleny Steinbornowej (1875-1952), pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
  • N a g r o d a   I I I
   mgr Dorota Swobodzińska (absolwentka UMK), Ignacy Zelek. Życie i twórczość, pod kierunkiem prof. Józefa Poklewskiego
  • W y r ó ż n i e n i a:
   1. mgr Joanna Koprowicz (absolwentka UMK), Wojewodowie pomorscy w latach 1926-1939, w ocenie endecji i sanacji na podstawie organów prasowych tych partii. ("Słowo Pomorskie", "Dzień Pomorski"), pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
   2. mgr Marek Miller (absolwent UMK), Niemcy w społeczności miejskiej Torunia w latach 1920-1926, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
   3. mgr Alina Nadolna (absolwentka UMK), Aktywność kulturalno-społeczna środowisk młodzieżowych w Toruniu w latach transformacji ustrojowej 1990-2000, pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
 14. edycja - 2006
  • N a g r o d z e n i :
   1. W kategorii prac historyczno-socjologicznych
    mgr Tomasz Stochmal (absolwent UMK), Urzędnicy Zarządu Miejskiego w Toruniu w dobie II Rzeczpospolitej. Studium socjograficzne, pod kierunkiem prof. Kazimierza Wajdy
   2. W kategorii prac filologicznych
    mgr Marta Błaszkiewicz (absolwentka UMK), Nazewnictwo miejskie Torunia, pod kierunkiem prof. Krystyny Kallas
   3. W kategorii prac bibliotekoznawczych
    mgr Magdalena Stakun (absolwentka UMK), Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1957-1970, pod kierunkiem prof. Janusza Tondela
  • W y r ó ż n i e n i :
   1. mgr Paweł Strzelecki (absolwent UMK), Honorowi obywatele miasta Torunia w okresie międzywojennym (1920-1939) Generał Józef Haller, Marszałek Ferdynand Foch, Marszałek Józef Piłsudski, Marszałek Edward Rydz-Śmigły, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
   2. mgr Stefania Sieracka, Społeczno-kulturalna i edukacyjna rola turystyki (na przykładzie działalności toruńskiego cicerone Mariana Sydowa), pod kierunkiem prof. Józefa Pawlaka
 15. edycja - 2007
  • W   z a k r e s i e   p r a c   g e r m a n i s t y c z n y c h :
   • nagrodzona
    mgr Karolina Bil (absolwentka UMK), Buchanzeigen in der periodischen Presse als eine Form der Buchwerbung im 18. Jahrhundert im Spiegel der "Thornischen Wöchentlichen Nachrichten und Anzeigen", pod kierunkiem prof. Włodzimierza Zientary
   • wyróżniona
    mgr Karolina Pionke (absolwentka UMK), Feste und Feierlichkeiten im Königlichen Preussen im 17. Jahrhundert am Beispiel Thorns, pod kierunkiem prof. Włodzimierza Zientary
  • W   z a k r e s i e   p r a c   h i s t o r y c z n y c h :
   • nagrodzona
    mgr Marcjanna Maria Połaszewska (absolwentka UMK), Miasteczko w cieniu Torunia. Dzieje Podgórza w latach 1920-1938 ze szczególnym uwzględnieniem kwestii społeczno-kulturalnych, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
   • wyróżniona
    mgr Bernardeta Romanowska (absolwentka UMK), Życie kulturalne mniejszości narodowych w Toruniu w latach 1920-1939 w świetle pomorskiej prasy polskojęzycznej, pod kierunkiem prof. Mieczysława Wojciechowskiego
  • W   z a k r e s i e   p r a c   n a u k o w y c h   o   k s i ą ż c e :
   nagrodzona
   mgr Anna Szczepkowska (absolwentka UMK), Zygfryd Gardzielewski (1914-2001) i jego działalność artystyczna w latach 1945-1970, pod kierunkiem prof. Janusza Tondela
  • W   z a k r e s i e   t e o l o g i i :
   nagrodzona
   mgr Karolina Janczak (absolwentka UMK), Parafia NMP Częstochowskiej Ojców Paulinów w Toruniu w latach 1996-2005, pod kierunkiem ks. prof. Anastazego Nadolnego
  • W   z a k r e s i e   z a b y t k o z n a w s t w a   i   k o n s e r w a t o r s t w a :
   • nagrodzona
    mgr Joanna Szot (absolwentka UMK), Przemiany przestrzenne Rynku Nowomiejskiego w Toruniu i przekształcenia jego pierzei - problematyka historyczno-architektoniczna i konserwatorska, pod kierunkiem prof. Mariana Arszyńskiego
   • wyróżnieni:
    1. mgr Ewa Kalbarczyk-Klak (absolwentka UMK), Stolarka drzwi zewnętrznych z lat 1870-1920 na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu i jej problematyka konserwatorska, pod kierunkiem prof. Jana Tajchmana
    2. mgr Anna Żarska (absolwentka UMK), Dziewiętnastowieczna stolarka okienna w budynkach publicznych na przykładzie zabytków Torunia, pod kierunkiem prof. Jana Tajchmana
 16. edycja - 2008
  • Z   z a k r e s u   h i s t o r i i   s z t u k i :
   Nagroda I
   - mgr Joanna Sosińska (absolwentka UMK), Matka Boska Bolesna i święty Jan Ewangelista. Średniowieczne figury z domniemanej grupy Ukrzyżowania z belki tęczowej w kościele świętych Janów w Toruniu (obecnie w Muzeum Okręgowym w Toruniu), pod kierunikiem dr hab. Elżbiety Pileckiej
  • Z   z a k r e s u   a r c h i w i s t y k i :
   Nagroda I
   - mgr Dorota Mróz (absolwentka UMK), Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Toruniu w dwudziestoleciu międzywojennym. Kancelaria i archiwum, pod kierunkiem prof. Haliny Robótki
  • Z   z a k r e s u   h i s t o r i i :
   • Nagroda I
    mgr Katarzyna Pękacka-Falkowska (absolwentka UMK), Profilaktyka przeciwdżumowa w nowożytnym Toruniu na przykładzie działań administracyjnych i leczenia, pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego
   • Nagroda II
    mgr Piotr Kowalski (absolwent UMK), Rynek Staromiejski w Toruniu i jego mieszkańcy w latach 1793-1920, zagadnienia socjotopografii, pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Niedzielskiej
   • Nagroda III
    mgr Marta Władysława Bachula (absolwentka UMK), Mniejszości wyznaniowe w Toruniu w okresie międzywojennym (1920-1939), pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Alabrudzińskiej
   • Wyróżnieni:
    1. mgr Sławomir Groszewski (absolwent UMK), Sport w Toruniu w latach 1990-2005, pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
    2. mgr Katarzyna Lisowska (absolwentka UMK), Życie kulturalne w Toruniu w okresie socrealizmu (1945-1955), pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
    3. mgr Krzysztof Raszkowski (absolwent UMK), Gospodarka komunalna miasta Torunia w okresie transformacji ustrojowej w latach 1989-2005, pod kierunkiem prof. Ryszarda Sudzińskiego
  • W   z a k r e s i e   b i b l i o t e k o z n a w s t w a :
   Wyróżnienie za pracę licencjacką otrzymała
   Aldona Mackiewicz (UMK), Antykwariat Mieczysława Mackiewicza w Toruniu - jego historia i teraźniejszość, pod kierunkiem prof. Janusza Tondla.
 17. edycja - 2009
  • Z    z a k r e s u    H i s t o r i i :
   • Nagroda - Kamila Licau za pracę magisterską Toruński cech szewców w XVI-XVIII w., napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego.
   • Wyróżnienie - Anna Marta Jamrozik za pracę magisterską Uniwersytet Mikołaja Kopernika w latach 1956-1965 w świetle publicystyki i prasy regionalnej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Sudzińskiego.
   • Wyróżnienie - Jakub Kufel za pracę magisterską Uniwersytet Mikołaja Kopernika w okresie pierwszej Solidarności (1980-1981), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Sudzińskiego.
  • Z   z a k r e s u    A r c h e o l o g i i:
   • Nagroda - Paulina Dettmann za pracę magisterską Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z Przedmieścia Chełmińskiego w Toruniu (stanowisko 114), napisaną pod kierunkiem dr hab. Dariusza Polińskiego.
  • Z   z a k r e s u   A r c h i t e k t u r y:
   • Nagroda - Joanna Markiewicz za pracę magisterską Studium aktywizacji przestrzennej obszarów dysfunkcyjnych w centrum Torunia, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Roberta Masztalskiego w Zakładzie Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej.
 18. edycja - 2010
    
  Z zakresu Historii :
   
  I Nagroda – Aleksandra Kortas za pracę magisterską “Befestigte Kneipe.” Toruńskie lokale gastronomiczne i hotele w XIX i na początku XX wieku w świetle ksiąg adresowych i lokalnej prasy, napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Niedzielskiej, prof. UMK.
   
  II Nagroda – Artur Dobiegała za pracę magisterską “Analiza porównawcza funkcji centralnych Torunia i Chełmna w świetle ksiąg ławniczych (1330-1456)”, opiekun pracy dr hab. Roman Czaja, prof. UMK.
   
  III Nagroda – Beata Pruss za pracę magisterską “Życie i działalność Alojzego Czarneckiego, fotografika toruńskiego (1893-1980)”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Tandeckiego.
   
   
  I Wyróżnienie Maciej Czarnecki za pracę magisterską “Zofijówka – salon artystyczny Torunia w latach 1921-1926.”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jarosława Dumanowskiego, prof. UMK.
   
  II WyróżnieniePaweł Gawle za pracę magisterską “Toruński sport w latach 1945-1956”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Jastrzębskiego.(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
   
   
  Z zakresu Germanistyki:
   
  I Nagroda – Marcin Chojnacki za pracę magisterską “Die Bildungs – und Erziehungspolitik des Thorner Akademischen Gymnasiums und des Jesuitenkollegs vom 16. bis zum 18. Jahrhundert im Hinblick auf die konfessionelle Spannungssituation”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza Zientary, prof. UMK.
   
   
  II Nagroda – Patrycja Jarząbkowska za pracę magisterską „Seuchenbekampfung in einer fruhneuzeitlichen Stadt und Pestbezuge in den religiosen Schriften des 17. Und 18. Jahrhunderts am Beispiel von Thorn”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza Zientary, prof. UMK.
   
   
  III Nagroda – Dorota Zagórska za pracę magisterską „Der Einfluss des religiosen Wandels auf die Stadt Thorn im 17. Jahrhundert”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza Zientary, prof. UMK.
   
   
  Z zakresu Historii Sztuki:
   
  I Nagroda – Bartłomiej Łyczak  za pracę magisterską „Siedemnastowieczne ołtarze z kościoła świętojańskiego w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jacka Tylickiego, prof. UMK.
   
   
  Z zakresu Socjologii i Nauk Społecznych:
   
  I Nagroda – Marcelina Sosińska (Smużewska) za pracę magisterską „Instytucjonalizacja studenckiego ruchu naukowego na przykładzie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Hubnera.
   
  II Nagroda – Wojciech Bernard Klabun  za pracę magisterską „Promocja Torunia w latach 2002-2009”,   napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Klimeckiego .
   
   
  Z zakresu Archiwistyki:
   
  II Nagroda – Jadwiga Rybicka za pracę magisterską „Działalność i rola archiwum bieżącego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK.
   
   
  Z zakresu Archeologii:
   
  I Wyróżnienie – Paulina Pytlak za pracę licencjacką „Analiza zabudowy przy kościele św. Jakuba w Toruniu w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i kartograficznych”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK.
   
  II Wyróżnienie – Beata Kowalczyk za pracę licencjacką „Monety z najbliższego otoczenia kościoła św. Jakuba w Toruniu (badania archeologiczne 2008 rok)”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK.
   
  III Wyróżnienie – Marta Mandryto za pracę licencjacką „Nowożytny pochówek z wiankami na cmentarzu przy kościele św. Jakuba w Toruniu (badania archeologiczne w 2008 roku)”,napisaną pod kierunkiem dr hab. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK.
   
   
  Z zakresu Archiwistyki:
   
  I Wyróżnienie – Mirosław Ziółkowski za pracę licencjacką „Zarządzanie dokumentacją w Spółce APATOR S.A. w kontekście stosowania systemu zarządzania jakością”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Waldemara Chorążyczewskiego, prof. UMK.
   
  II Wyróżnienie – Marlena Karpińska za pracę licencjacką „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Obraz unikatowego kierunku i jego ocena”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK.
   
   
  Z zakresu Historii:
   
  I Wyróżnienie – Michalina Broda za pracę licencjacką „Życie gospodarcze Torunia w świetle ogłoszeń zamieszczanych na łamach „Gazety Toruńskiej” w latach 1870-1879”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego.
   
   
  Z zakresu Historii Sztuki:
   
  I Wyróżnienie – Katarzyna Zawadzka za pracę licencjacką „Portal bramy wjazdowej do zamku krzyżackiego w Bierzgłowie”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Pileckiej, prof. UMK.
   
   
  Specjalne wyróżnienie postanowiono przyznać:
   
  Krystynie Łakomskiej za pracę magisterską „Janina Maria z Fitowskich PRZYBYŁOWA 1892-1975 nauczycielka, bibliofilka i bibliotekarka, sekretarka Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela, pierwsza powojenna dyrektorka Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Aleksiewicz w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
 19. edycja - 2011
   
  Z zakresu Historii :
   
  I Nagroda – Żaneta Bonczkowska za pracę magisterską “Mennica toruńska od drugiej połowy XIV wieku do 1454 roku. Lokalizacja – Personel – Funkcjonowanie”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Sławomira Jóźwiaka, prof. UMK.
   
  II Nagroda – Paweł Smolak za pracę magisterską “Gospodarka finansowa miasta Torunia w świetle ksiąg kamlarskich w latach 1703-1756”, opiekun pracy prof. dr hab. Krzysztof Mikulski.
   
  III Nagroda – Anna Armatowska za pracę magisterską “Życie polityczne Torunia w latach 1989-1991”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Mirosława Golona.
   
   Wyróżnienie Bartosz Kaczyński za pracę magisterską “Dzieje hokeja na lodzie w Toruniu w latach 1924-1990”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Sudzińskiego.
   
   WyróżnieniePaweł Nowakowski za pracę magisterską “Społeczeństwo wobec władzy w Polsce Ludowej ze szczególnym uwzględnieniem klasy robotniczej. Casus niedziałających w opozycji pracowników przedsiębiorstw toruńskich w latach 1983-1989”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Władysława Stępniaka, prof. UMK.
   
   Wyróżnienie Marcin Swobodziński za pracę magisterską “Tumult toruński 1724 roku w historiografii polskiej i niemieckiej XIX wieku”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Jurkiewicza na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
   
   
  Z zakresu Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków:
   
  I Nagroda – Dobrochna Herczyńska  za pracę magisterską „Architektura kamienicy przy ulicy Żeglarskiej 7 w Toruniu, jej przemiany i problematyka konserwatorska”, napisaną pod kierunkiem dr Bożeny Zimnowody-Krajewskiej.
   
  II Nagroda – Agata Chrostowska  za pracę magisterską „Nowoodkryte gotyckie malowidło ścienne w formie retabulum z kościoła świętych Janów w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Poksińskiej.
   
  III Nagroda – Katarzyna Zawadzka  za pracę magisterską „Toruński zamek krzyżacki a miasto – semantyka architektury feudalnej i miejskiej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Pileckiej .
   
  WyróżnienieCezary Kamil Lisowski za pracę magisterską “Nurt dekoracyjny w architekturze dwudziestolecia międzywojennego w Toruniu ”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, prof. UMK
   
  WyróżnienieIwona Pielachowska za pracę magisterską “Budynek banku przy ul. Szerokiej 14 w Toruniu na tle innych rozwiązań tego typu oraz jego problematyka konserwatorska”, napisaną pod kierunkiem dr Bożeny Zimnowody-Krajewskiej.
   
   WyróżnienieMichał Witkowski za pracę magisterską “Dokumentacja prac konserwatorskich. Dwanaście rysunków architektonicznych Ratusza Toruńskiego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Jabłońskiej.
   
  Z zakresu Socjologii:
   
   WyróżnienieMarta Bzura za pracę magisterską “Napisy na murach w centrum miasta Torunia – analiza treści”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Borowicza.
   
  Z zakresu Informacji Naukowej i Bibliologii:
   
  II Nagroda – Larysa Szmelter za pracę magisterską „Dzieła autorów starożytnych w oficynie księgarskiej Jana Fryderyka Hauensteina i ich recepcja na gruncie toruńskim w I połowie XVIII wieku”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Iwony Imańskiej, prof. UMK.
   
  Z zakresu Archeologii:
   
  I Nagroda – Aleksandra Grzyb za pracę magisterską „Próba interpretacji obrządku pogrzebowego na przestrzeni XIV-XIX wieku, na przykładzie cmentarza przy kościele św. Jakuba w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK.
   
   Wyróżnienie – Alicja Marika Lubowicka za pracę magisterską „Życie codzienne na zamku krzyżackim w Toruniu w świetle źródeł archeologicznych i historycznych”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK.

  XX. edycja - 2012

  Z zakresu Historii :

  I Nagroda – Marcin Sumowski za pracę magisterską “Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu. Studium prozopograficzne.” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego.

  II Nagroda – Mateusz Zieliński za pracę magisterską “Historia Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 1950-1989”, opiekun pracy prof. dr hab. Krzysztof Mikulski.

  III Nagroda – Paweł Kukliński  za pracę magisterską “Funkcje propagandowe Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu w latach 1950-1958”, napisaną pod kierunkiem  dr hab. Mirosława Golona.

   Wyróżnienie – Michał Kępiński za pracę magisterską “Kryzys „realnego socjalizmu” i kampania wyborcza Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Toruniu i Regionie w 1989 roku”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Sudzińskiego.

   Wyróżnienie – Witold Konopka za pracę magisterską “Pobyt ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Waldemara Rozynkowskiego, prof. UMK.

  Z zakresu Archiwistyki:

  II Nagroda – Dorota Dąbrowska  za pracę magisterską  „Model funkcjonalny współczesnego archiwum historycznego na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu”,  napisaną pod kierunkiem dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK.

  III Nagroda – Marta Sobczyńska  za pracę magisterską  „Kancelaria i jej produkcja aktowa jako odbicie działalności i znaczenia Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK.


  Wyróżnienie – Robert Ewertowski za pracę licencjacką “Urząd Miar w Toruniu i jego archiwum ”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Tandeckiego.


  Z zakresu Architektury:

  I Nagroda – Marta Stolarska za pracę magisterską  „Wielodniowy turystyczny statek rzeczny dedykowany miastu Toruń”, napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Lercha, na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku.

  Z zakresu Etnologii:

  II Nagroda – Paulina Bobecka za pracę magisterską  „Toruńskie pierniki – studium antropologiczne”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Violetty Wróblewskiej.

  Z zakresu Germanistyki:

  II Nagroda – Dorota Kosowska za pracę magisterską  „Das Buch in den Annoncen der Zeitschrift Thornische Wöchentliche Nachrichten und Anzeigen in den Jahren 1760-61”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Włodzimierza Zientary, prof. UMK.

   

  XXI. edycja - 2013

   

  Z zakresu Archiwistyki :

  III Nagroda –  Marta Szaduro za pracę magisterską „Akta własne Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Inwentarz analityczny.”, napisaną pod kierunkiem  dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK.

   Wyróżnienie – Karolina Olszewska za pracę licencjacką „Księga Bractwa Św. Anny w Toruniu z lat 1726-1821.”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK.

   Wyróżnienie – Mateusz Superczyński za pracę licencjacką „Źródła do dziejów przedmieścia Torunia – Mokre”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Tandeckiego.

  Z zakresu Archeologii:

  Wyróżnienie – Anna Bassara za pracę licencjacką „Pochówki przy Kościele św. Jakuba w Toruniu (wykop 5/10) ”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK.

  Wyróżnienie – Joanna Ciesielska  za pracę licencjacką  „Pochówki na cmentarzu przy kościele św. Jakuba w Toruniu (wykop 6/11). Próba rekonstrukcji zwyczajów funeralnych (XIII-XIX w.)”,  napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK.

  Wyróżnienie – Mariola Gajewska  za pracę licencjacką  „Program ikonograficzny misy chrzcielnej z Kościoła św. Jakuba w Toruniu. Próba rekonstrukcji”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK.

  Z zakresu Budownictwa:

  Wyróżnienie – Natalia Bugajska  za pracę dyplomową  „Ocena stanu technicznego i możliwości adaptacji na hotel zabytkowego fortu”, napisaną pod kierunkiem dr inż. Julity Rojek na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

  Z zakresu Filologii Angielskiej:

  Wyróżnienie – Hanna Bukowska  za pracę magisterską  „The formation of national identity in times of danger on the example of British prisoners of war held In Stalag XX A, 1939-1945”, napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Więckowskiej.

  Z zakresu Fizyki:

  Wyróżnienie –  Katarzyna Ganasińska za pracę dyplomową  „Projekt rekonstrukcji zegara słonecznego z toruńskiego Ratusza Staromiejskiego”, napisaną pod kierunkiem dr Krzysztofa Przegiętki.

  Z zakresu Historii:

  II Nagroda –  Monika Wierzbicka za pracę magisterską „Toruński kościół św. Jakuba w średniowieczu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Jóźwiaka.

  II Nagroda – Piotr Zieliński za pracę magisterską „Pomorze po śmierci Józefa Piłsudskiego i jego miejsce w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju (1935-1939)”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Sudzińskiego.

  III Nagroda –  Katarzyna Przewoska za pracę magisterską „Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przykładzie „Apteki Radzieckiej”, napisaną pod kierunkiem  dr hab. N. hum. Walentyny Korpalskiej.

  Z zakresu Informacji Naukowej i Bibliologii:

  I Nagroda –  Małgorzata Kujawa za pracę magisterską „Stefan Czaja (1943-2003), dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Monografia bio-bibliograficzna”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Tondla.

  Z zakresu Pedagogiki:

  II Nagroda –  Olga Magdalena Okrucińska za pracę magisterską „Próby przeciwdziałania zjawisku bezdomności. Działania Gminy Miasta Toruń w latach 2008-2011”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. Dr hab. Ryszarda Borowicza.

  Z zakresu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa:

  I Nagroda –  Judyta Zamrzycka za pracę magisterską „Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku – typologia cech warsztatowych”, napisaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Pronobis-Gajdzis.

   
  XXII. edycja - 2014

  W zakresie historii :

  I Nagroda –  Katarzyna Dorota Politowska za pracę magisterską „Dziewiętnastowieczna kuchnia Torunia”, napisaną pod kierunkiem  dr hab. Magdaleny Niedzielskiej, prof. UMK.

  W zakresie etnologii:

  II Nagroda –  Mateusz Magalski za pracę magisterską „Pierniki toruńskie w kontekście sposobów ochrony potraw tradycyjnych”, napisaną pod kierunkiem  dr hab. Jarosława Dumanowskiego, prof. UMK.

  W zakresie archeologii:

  II Nagroda –  Ewa Wielocha za pracę magisterską „Szpitalnictwo dawnego Torunia
  od XIII do XVI wieku jako przedmiot zainteresowań archeologii”, napisaną pod kierunkiem  dr hab. Grażyny Krystyny Sulkowskiej Tuszyńskiej, prof. UMK.

  Wyróżnienie –  Mateusz Ruciński  za pracę dyplomową  „Pochówki na cmentarzu przy kościele św. Jakuba w Toruniu (wykop W-4/10)”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Krystyny Sulkowskiej Tuszyńskiej, prof. UMK.

  Wyróżnienie –  Natalia Stawarz  za pracę dyplomową  „Medaliki świętego Benedykta z badań archeologicznych w Strzelnie i Toruniu. Analiza porównawcza”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Krystyny Sulkowskiej Tuszyńskiej, prof. UMK.

  W zakresie germanistyki:

  I Nagroda –  Anna Karpińska za pracę magisterską  „Die Zeitschrift als Vermittler der Sittenlehre im 18. Jahrhundert am Beispiel der „Thornischen Wöchentlichen Nachrichten und Anzeigen nebst einem Anhange von gelehrten Sachen“ (1760-1772)”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Zientary.

  Wyróżnienie –  Adriana Kowalska  za pracę dyplomową  „Die Thorner Eisenbahnbrücke als Bestandteil der Preußischen Ostbahn”, napisaną pod kierunkiem dr Marii Adamiak.

  W zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa:

  III Nagroda –  Mateusz Marszałkowski  za pracę magisterską „Toruński rękopis statutów Zakonu Krzyżackiego. Analiza zabytkoznawcza”, napisaną pod kierunkiem dr Moniki Jakubek Raczkowskiej.

  W zakresie pedagogiki:

  I Nagroda –  Lidia Peda za pracę magisterską „Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli
   akademickich (na przykładzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Borowicza.

  W zakresie architektury:

  I Nagroda –  Aleksandra Uździńska za pracę magisterską „Toruń – Kępa Bazarowa
  Centrum rekreacji i wioślarstwa”, napisaną pod kierunkiem dr inż. arch. Tomasza Szymańskiego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

  W zakresie fizyki:

  Wyróżnienie – Piotr Więcławski  za pracę dyplomową  „Analiza dźwięku dzwonu Tuba Dei”, napisaną pod kierunkiem dr Krzysztofa Przegiętki.

  XXIII. edycja - 2015

  W kategorii historia :

  I Nagroda –  Łukasz Marcin Filipski za pracę magisterską „Socjotopografia Torunia w dwudziestoleciu międzywojennym”, napisaną pod kierunkiem  prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego

  II Nagroda – Marta Brodowska – Kowalska za pracę magisterską „Struktura zawodowa Przedmieścia Bydgoskiego i Przedmieścia Rybaki w Toruniu w latach 1866-1900 w świetle miejskich ksiąg adresowych” napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Niedzielskiej, prof. UMK

  II Nagroda – Karolina Olszewska za pracę magisterską „Bractwo Trójcy Świętej w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu w latach 1830-1949” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Rozynkowskiego

  Wyróżnienie –  Ewa Bering  za pracę magisterską  „Towarzystwo Miłośników Torunia 1923-1989. Organizacja i działalność”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego

  Wyróżnienie –  Aleksandra Kijewska za pracę licencjacką  „Przestępczość w międzywojennym Toruniu w świetle „Słowa Pomorskiego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jarosława Kłaczkowa, prof. UMK.

  W kategorii Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

  I Nagroda –  Mateusz Superczyński za pracę magisterską „Źródła do dziejów przedmieść Torunia (XIII w. – 1793 r.)”, napisaną pod kierunkiem  prof. dr hab. Janusza Tandeckiego

  II Nagroda –  Mateusz Zmudziński za pracę magisterską „Bractwo Bożego Ciała w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu. Repertorium archiwalne”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wiesławy Kwiatkowskiej, prof. UMK

  III Nagroda –  Kamil Mataczyński za pracę magisterską „Dokumentacja akademickich rozgłośni radiowych w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wandy Krystyny Roman, prof. UMK


  W kategorii  fizyka:

  Wyróżnienie – Piotr Abramowicz  za pracę inżynierską  „Opracowanie projektu deklinacyjnego (wertykalnego) zegara słonecznego w zastosowaniu do rekonstrukcji zabytków gnomonicznych Torunia”, napisaną pod kierunkiem dr Krzysztofa Przegiętki

  W kategorii historia medycyny:

  Wyróżnienie – Aleksandra Lewandowska za pracę magisterską  „Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przykładzie „Apteki Królewskiej”, napisaną pod kierunkiem dr hab. n. hum. Walentyny Korpalskiej

  Wyróżnienie – Natalia Wardach za pracę licencjacką  „Reklama stomatologiczna w prasie polskiej przełomu XIX i XX wieku na przykładzie „Gazety Toruńskiej”, napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Pękackiej - Falkowskiej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

  W kategorii etnologii:

  II Nagroda –  Anna Natalia Kmieć za pracę magisterską „Napis w przestrzeni miasta (street art., mural i graffiti). Studium porównawcze Torunia i Łodzi”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Violetty Wróblewskiej.

   

  XXIV. edycja - 2016 r.


  W kategorii Historia :

  I Nagroda – Sylwia Dwojak za pracę magisterską „Wizyty monarchów z dynastii Jagiellonów w Toruniu od końca wojny trzynastoletniej do „wojny pruskiej” (1466-1521)”, napisaną pod kierunkiem  prof. dr hab. Sławomira Jóźwiaka

  II Nagroda – Jarosław Krasnodębski za pracę magisterską „Ekspatriacja i osiedlenie mieszkańców województwa wileńskiego w Toruniu w latach 1945-1948” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Smolińskiego

  III Nagroda –  Ireneusz Grabowski  za pracę magisterską  „Działalność kobiet w Toruniu podczas I wojny światowej”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Niedzielskiej, prof. UMK

  III Nagroda –  Dawid Rogoziński za pracę magisterską  „Miejski i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Toruniu w latach 1945-1954”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Golona

  W kategorii Geografia:

  Wyróżnienie –  Paulina Elżbieta Paprocka za pracę licencjacką  „Zagospodarowanie turystyczne doliny Wisły w granicach administracyjnych Torunia”, napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Kubiak-Wójcickiej

  W kategorii  Kulturoznawstwo:

  Wyróżnienie – Mateusz Napiórkowski  za pracę licencjacką  „Stanął w ogniu nasz wielki dom…- pożar DS4 Toruńskie legendy miejskie i folklor studencki”, napisaną pod kierunkiem dr Adriana Mianeckiego

  W kategorii Architektura i Urbanistyka oraz Budownictwo:

  I Nagroda –  Agnieszka Rogulska-Rosol za pracę magisterską „Nowa funkcja użytkowa w budynku szkieletowym – adaptacja zabytku przy ul. Bydgoskiej 50 w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jana Tajchmana, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska

  II Nagroda –  Maciej Solarczyk za pracę magisterską „Olimpijski tor kolarski (welodrom) przykryty dachem wiszącym (z analizą cięgna nieodkształcalnego i odkształcalnego)”, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Krystyny Nagrodzkiej – Godyckiej,  prof. PG Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

  W kategorii Historia Sztuki i Kultury:

  II Nagroda –  Katarzyna Holc za pracę magisterską „Malowidło Madonna adorowana przez św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelistę z dawnego ołtarza głównego kościoła pw. św. Janów w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jacka Tylickiego, prof. UMK

  II Nagroda –  Roksana Iwaszczuk za pracę magisterską „Rysunki i plansze do gier towarzyskich na sklejce z 1945 roku, ze zbiorów Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Jabłońskiej

  Wyróżnienie – Monika Dzienis za pracę licencjacką  „Rzeźba Chrystusa Tronującego z dawnego ołtarza głównego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Zagadnienie stylu.”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Anny Błażejewskiej

  W kategorii Archeologia:

  III Nagroda –  Mariola Gajewska za pracę magisterską „Chrzcielnice i kropielnice w kościołach dekanatu toruńskiego (XIII-XVIII w.)”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK

  Wyróżnienie – Jakub Rychlik za pracę licencjacką  „Między kościołem a klasztorem. Nowożytny łącznik przy kościele św. Jakuba w Toruniu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w 2013 roku”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej, prof. UMK