BIURO I KONTAKT
AKTUALNOŚCI
STATUT
ZARZĄD
HISTORIA
Członkowie Honorowi
 
KONKURSY I NAGRODY
ZŁOTE ASTROLABIUM
PRZEWODNIK ROKU
KONKURS NA PRACE O TEMATYCE TORUŃSKIEJ
TORUŃ W KWIATACH
RATUJMY TORUŃSKIE NAGROBKI
WYDAWNICTWA
 
 

 

 

KONKURS "TORUŃ W KWIATACH"

Przed wojną Toruń szczycił się mianem miasta kwiatów. Obecnie szczególną i istotną rolę w działaniach na rzecz podniesienia estetyki i piękna naszego miasta mają konkursy kwiatowe. W latach 1959-1972 urządzane były pod nazwą konkursów balkonowych bądź "Kwiaty sobie i Toruniowi", wznowione w 1985 roku przyjęły nazwę konkursu "Toruń w kwiatach". Konkursy te prowadzono początkowo wspólnie z Komitetami osiedlowymi samorządu mieszkańców. Kończył je finał ogólnomiejski. W ostatnim okresie jednoetapowy przegląd zgłoszonych do konkursu obiektów przeprowadza komisja To-Mi-To, w której najważniejszy głos mają ogrodnicy.

Skład komisji konkursowej:
przewodnicząca - Elżbieta Thomas
członkowie: Wiesława Dudzińska, Lilia Kowalska, Alina Dauksza-Wiśniewska, Mariusz Thomas.

Konkurs jest ogłaszany w "Nowościach", na stronie www.tomito.cba.pl oraz na stronie facebook. Rozstrzygnięcie konkursu następuje co roku w październiku, najlepsi otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Przez wiele lat był wręczany również kryształowy puchar prezydenta miasta Torunia a ostatnio statuetka flisaka. Konkursy wspierają finansowo Urząd Miasta, redakcja "Nowości" oraz prywatne firmy. Dla uczestników konkursu i zainteresowanych To-Mi-To organizowało pogadanki i spotkania z fachowcami, którzy nie tylko demonstrowali na przeźroczach przykłady urządzenia ogródków i balkonów, ale służyli również swą bogatą wiedzą.
Konkurs "Toruń w kwiatach" obejmuje okna i balkony oraz ogródki ogrodzone i nieogrodzone przy budynkach prywatnych, blokach, spółdzielniach, zakładach pracy, instytucjach oraz kościołach. Komisja konkursowa preferuje przede wszystkim kwiaty jednoroczne uznając, że mniejszego wysiłku w uprawie wymagają byliny, krzewy i trawy. Zwraca się szczególną uwagę na dobór roślinności, jej utrzymanie i rodzaje hodowanych kwiatów. Komisja nagradza szczególnie gatunki kwiatów i roślin, których hodowla jest bardzo trudna i wymaga dużego nakładu pracy. Za każdym razem członkowie komisji konkursowej zadają sobie również pytanie, jak zgłoszone do konkursu okno, balkon i ogórdek upiększają Toruń i urozmaicają krajobraz naszego miasta.

REGULAMIN  KONKURSU „TORUŃ W KWIATACH”

§ 1
Organizatorem Konkursu „Toruń w kwiatach”, nazywanego dalej „Konkursem”, jest Towarzystwo Miłośników Torunia z siedzibą w Toruniu przy ul. Podmurnej 60
§ 2
Celem Konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych elementów zieleni urządzonej w następujących kategoriach:
a) OGRÓDKI PRZYDOMOWE, tj. tereny zieleni o powierzchni do 50 m2 urządzone przy jednorodzinnych domach mieszkalnych, domach wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, świątyniach oraz innych budynkach
b) OKNA I BALKONY, tj. aranżacje roślinne okien, balkonów oraz innych elementów architektonicznych budynków
§ 3
Z konkursu wyłączone są działki ogrodnicze oraz tereny zieleni o powierzchni przekraczającej 50 m2
§ 4
W konkursie mogą uczestniczyć elementy zieleni wymienione w par. 2 zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Torunia, widoczne od strony ulicy lub innych terenów ogólnodostępnych.
§ 5
Zgłoszenia elementów zieleni wymienionych w par. 2 przyjmowane są przez Biuro Towarzystwa Miłośników Torunia w formie pisemnej lub elektronicznej.
§ 6
Zgłoszenie może zostać złożone przez właściciela lub użytkownika terenu, na którym znajduje się zgłaszany obiekt, lub przez osoby trzecie.
§ 7
Zgłoszenie powinno zawierać:
- dane adresowe i opis zgłaszanego obiektu
- dane adresowe i kontaktowe właściciela lub użytkownika zgłoszonego obiektu
- dane adresowe i kontaktowe osoby zgłaszającej oraz zgodę właściciela lub użytkownika zgłaszanego obiektu na udział w konkursie (w przypadku zgłoszeń składanych przez osoby trzecie)

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

§ 8
Do oceny obiektów zgłoszonych do Konkursu Organizator powołuje Komisję konkursową liczącą 5-7 osób. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji określa odrębny regulamin, opublikowany na stronie www.tomito.cba.pl.
§ 9
Komisja w ciągu 31 dni od upłynięcia terminu składania zgłoszeń dokonuje wizji lokalnej zgłoszonych obiektów, które poddaje następnie ocenie biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- układ kompozycyjny
- dobór gatunkowy roślinności (preferowane kwiaty jednoroczne)
- kondycja i stan utrzymania roślinności
- wkomponowanie ocenianej aranżacji w otoczenie oraz jej wpływ na podniesienie walorów estetycznych miasta
§ 10
Po zakończeniu wizji lokalnej Komisja ustala odrębne listy rankingowe dla obu kategorii, na podstawie których przyznaje
- Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia dla najpiękniejszego obiektu
- nagrody pieniężne lub rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca
- wyróżnienia
Wręczenie nagród odbywa się w czasie uroczystego zakończenia Konkursu w ogłoszonym wcześniej terminie.
§ 11
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji Konkursu
§ 12
Wszelkie sprawy dotyczące Konkursu nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Komisję.

 

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia w konkursie "Toruń w kwiatach"

1998

Elwira Kołodziejczyk

1999

Adam Czermiński

2000

Krystyna Poznańska

2001

Zajazd Staropolski

Teatr imienia Wilama Horzycy

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2002

Sabina Ciesielska

Hanna Lataśkiewicz

Ewa Wiśniewska-Cech

2003

Łucja i Jerzy Błaszczakowie

Stanisław Bojanowski

Halina Chojnacka

2004

Regina Chuchra

Elżbieta Lewandowska

Ewa i Bolesław Mazurowie

2005

Ewa Dogil

Tadeusz Rajca

Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Stawisińskiego

2006

Romualda Klemańska-Parysiewicz

Krystyna Pasińska

Stanisław Dzikowski

2007

Witold Cichocki

Zofia Meyza

Stefania Żubkowska

2008   Fotorelacja z wręczenia nagród

Karol Bafia

Maria Dereń

Benedykt Mucharski

2009

Maria Bajczyk

Jadwiga Woszczyńska

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Poniatowskiego 2

              2010

Felicja Bejfus

Elżbieta Słonina

Marian Szulc

              2011

Danuta Kilczewska

Anna i Adam Radzewicz

Gabriela Ułanowska

               2012

Bogumiła Mulska

Irena Kisiel

Helena Żuk

                2013

Janina Weiwer

Cecylia Szwedo

Hanna Zaporowska

              2014

 Janina Ciechowska

  Aleksandra Kwietniak

  Danuta Staniszewska

           2015

   Romana i Franciszek Cieszyńscy

   Stanisław Jastrzębski

    Renata Reszkowska

            2016

    Barbara Staszak

    Justyna Perkuszewska, Zdzisław Karaszewski

    Mariola Węgierska

              2017

 Felicja Beifus - w kategorii ogródki przydomowe

Stefania Żubkowska - w kategorii okna i balkony

2018

Irena Kisiel - w kategorii okna i balkony

Anna Rzepa - w kategorii okna i balkony

Ewa Dogil - w kategorii ogródki przydomowe

2019

Halina Chojnacka - w kategorii okna i balkony

Jadwiga Lużyńska - w kategorii ogródki przydomowe

2020

Genowefa Jach -  w kategorii okna i balkony

Mirosława Jurzysta - w kategorii ogródki przydomowe

Anna Kretschmann - w kategorii ogródki przydomowe