1.  

 


WYDAWNICTWA
OPIS PROFILU NAUKOWEGO WYDAWNICTWA
PROCEDURA RECENZOWANIA W WYDAWNICTWIE
PROCEDURA WYDAWNICZA
ZASADY POLITYKI PUBLIKACYJNEJ WYDAWNICTWA
 

 

Wydawnictwa do nabycia:

 • Toruński Słownik Biograficzny, tom 1 - 32 zł
 • Toruński Słownik Biograficzny, tom 2 - 35 zł
 • Toruński Słownik Biograficzny, tom 3 - 35 zł  
 • Toruński Słownik Biograficzny, tom 4 - 38 zł
 • Toruński Słownik Biograficzny, tom 5 - 35 zł
 • Toruński Słownik Biograficzny, tom 6 - 35 zł
 • Toruński Słownik Biograficzny, tom 7 - 35 zł
 • Toruński Słownik Biograficzny, tom 8 - 35 zł

 

 • Rocznik Toruński, tom 34, 2007 r. - 25 zł
 • Rocznik Toruński, tom 35, 2008 r. - 25 zł
 • Rocznik Toruński, tom 38, 2011 r. - 25 zł
 • Rocznik Toruński, tom 39, 2012 r. - 25 zł
 • Rocznik Toruński, tom 40, 2013 r. - 25 zł
 • Rocznik Toruński, tom 41, 2014 r. - 25 zł
 • Rocznik Toruński, tom 43, 2016 r. - 25 zł
 • Rocznik Toruński, tom 45, 2018 r. - 25 zł
 • Rocznik Toruński, tom 46, 2019 r. - 30 zł
 • Rocznik Toruński, tom 47, 2020 r. - 30 zł
 • Rocznik Toruński, tom 48, 2021 r. - 30 zł
 • Rocznik Toruński, tom 49, 2022 r. - 30 zł

 

 • Przywileje Lokacyjne Torunia , 2008 r.- 35 zł
 • Cmentarz Garnizonowy, 2007 r. -10 zł
 • Karteczki własnego wyrobu Listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu, 2012 r. - 25 zł
 • Toruń i jego nadgraniczne okolice wobec powstania styczniowego (A. T. Zakrzewscy), 2014 r. - 10 zł
 • 460 lat Podgórza (red. Krzysztof Mikulski), 2017 r. - 25 zł
 • Georg Vick - toruński złotnik pierwszej połowy XVIII wieku - Bartłomiej Łyczak, 2017 r. - 20 zł
 • Biblioteki w Toruniu i Podgórzu w latach 1920-1939  (Katarzyna Tomkowiak), 2018 r. - 30 zł
 • Oblężenia Torunia w XVII i XVIII wieku "Wierność i stałość w ogniu wypróbowana..." (Arkadiusz Bożejewicz, Marcin Sobiech), 2019 r. - 20 zł
 • "TORUŃ OKUPACYJNY - Dziennik Eugeniusza Przybyła" z rękopisu opracowali Janusz Tondel, Roman Tondel, 2019 r. - 50 zł
 • Polskie instytucje i organizacje w Toruniu pod zaborem pruskim (1815-1894) -Tadeusz Zakrzewski, słowo wstępne, opracowanie tekstu i indeks: Jarosław Kłaczkow, Jolanta Milz-Kłaczkow 2020 r. -   30 zł
 • "Toruń. Pierwszy rok w Nowej Polsce. Luty 1945 - styczeń 1946 w Dzienniku malarza i bibliofila"  -   Eugeniusz Przybył, z rękopisu wydali i opracowali Roman Tondel, Janusz Tondel, Toruń 2021 r. -  45 zł
 • Samuel Bogumił Linde - wybitny torunianin" - Michał Targowski, 2021 r. - 20 zł
 • "Z Polski do Polski. Z Wilna do Torunia. Wspomnienia" - Wiktor Pawłowski, redakcja naukowa, wstęp oraz komentarze: Janusz Tondel, RomanTondel, Toruń 2022 r. - 40 zł
 • Jacob Heinrich Zernecke - wybitny torunianin"- Michał Targowski, 2022 r. - 20 zł

            Z serii BIBLIOTEKA To Mi To

 1. Konrad Theudenkus urzędnik i polityk toruński - Renata Skowrońska, 2009 r. -12 zł
 2. Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX w.) Zbiór studiów pod redakcją Jarosława Kłaczkowa, 2011 r. - 35 zł
 3. Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu - Marcin Sumowski, 2012 r. - 20 zł
 4. Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu - Witold Konopka, 2012 r. - 20 zł
 5. Introligatorzy Toruńscy od XV do XVI/XVII wieku - Judyta Zamrzycka, 2014 r. - 30 zł

          

 Wydawnictwa można nabyć kierując zamówienie drogą e-mailową do Biura To-Mi-To na adres: tomito@poczta.onet.eu 
 

 

STRONA ROCZNIKA TORUŃSKIEGO

 
Spis treści Roczników Toruńskich tom 1-46
RT tom 46 (2019)
Jarosław Kłaczkow „Polskie Pomorze czy Prusy Zachodnie? Kwestia przynależności państwowej regionu w latach 1918-1920”
 Agnieszka Zielińska „Przemiany struktury ludności Torunia i powiatu toruńskiego od połowy XIX do drugiej wojny światowej”
Przemysław Olstowski „Organizacja Wojskowa Pomorza (1918-1920). Polska konspiracja zbrojna w okresie poprzedzającym powrót Pomorza do Polski. Pytania i postulaty badawcze”
Tomasz Łaszkiewicz „ Ziemianie okolic Torunia wobec powrotu Pomorza do Polski"
Tomasz Krzemiński „Życie codzienne mieszkańców Torunia od Końca Wielkiej Wojny do czasów unifikacji (1918-1920)”
Jarosław Centek „Garnizon niemiecki Torunia (1914-1920)"
Aleksander Smoliński „Skład oraz przekrój społeczny oddziałów Frontu Pomorskiego wkraczających na Pomorze w styczniu i lutym 1920 r.”
 Piotr Birecki „Bramy triumfalne na powitanie wojsk polskich w Toruniu w 1920 roku jako preludium zmian ikonosfery miasta w okresie międzywojennym”
Anna Kroplewska - Gajewska "Dorota Agata Rissmann (1961-2018)" Wspomnienie.
Katarzyna Tomkowiak "Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 25 maja 2018 r. do 16 maja 2019 r."
Adam Biedrzycki "Bibliografia miasta Torunia za rok 2018"
 

RT tom 45 (2018)

Piękny Jubileusz. 90. urodziny Doktor Cecylii Iwaniszewskiej (Katarzyna Tomkowiak)

Bartłomiej Łyczak, Krzysztof Mikulski, Dekoracja stropu w kamienicy Jacoba Heinricha Zerneckiego przy ul. Żeglarskiej 16 oraz dzieje toruńskiej rodziny malarskiej Tiedemanów.

Paweł Pilarski, Wpływ funkcjonowania poligonu artyleryjskiego na życie Torunia w latach 1867-1939 w świetle lokalej prasy.

Bartłomiej Konopa, Zarys dziejów muzyki w Toruniu do 1920 r.

Włodzimierz Ignacy Deczyński, Kształtowanie nazewnictwa ulic toruńskiego osiedla Bielany w dwudziestoleciu międzywojennym.

Michał Białkowski, Początek pontyfikatu i I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w świetle materiałów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Toruniu.

Jakub Rychlik, Nawarstwienia kulturowe po południowej stronie kościoła św. Jakuba w Toruniu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych z lat 2008-2015.

Mateusz Pielka, Rejestr dóbr gminy wyznaniowej żydowskiej w Chełmży w 1931 roku (powiat toruński, woj. pomorskie).

Justyna Dominika Kęska, Dzieje archiwum toruńskiego w latach 1945-1989.

Łukasz Radoliński, Reklama w Toruniu. Między przeszłością a współczesnością.

Anna Łątkowska, Osiedla grodzone w Toruniu i ich postrzeganie wśród mieszkańców miasta.

Lesław J. Welker, Bronisław Aleksander Jachimowski (1894-1937), oficer artylerii, działacz PCK.

Lesław J. Welker, Maria Felicja Jachimowska (1898-1983), doktor medycyny, działaczka PCK.

Recenzje

Plastyka toruńska 1793-1920. Zapomniane oblicze wielokulturowego miasta, red. nauk. Katarzyna kluczwajd, Michał Pszczółkowski (Jerzy Domasłowski).

Toruńska architektura sakralna po 1945 roku. Minimalizm czy kultura nadmiaru?, red. nauk. Katarzyna kluczwajd, Michał Pszczółkowski (Jerzy Domaslowski)

Noty (Wiesława Duży)

Sprawozdania

Katarzyna Tomkowiak, Działalność Towarzystwa miłośników Torunia w okresie od 26 maja 2017 r. do 24 maja 2018 r.

Mariusz Thomas, Sprawozdanie z działalności Sekcji Krótkofalowców ToMiTo za okres maj 2017 r. - kwiecień 2018 r.

Weronika Krajniak, Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK w Toruniu (18-19 października 2018 r.).

Adam Biedrzycki, Bibliografia miasta Torunia za rok 2017.

 

RT tom 44 (2017)

Paweł Modrzyński, Ochrona przeciwpożarowa w Toruniu w świetle ustawodawstwa wilkierzowego (XIII-XVI w.).

Mikołaj Tomaszewski, Czapscy herbu Leliwa i ich związki z Toruniem do początków XIX w. Zarys problemu.

Barbara Zulewska, Dziedzictwo "ufortyfikowanej knajpy". Działalność wybranych hoteli i lokali gastronomicznych Torunia w latach 1920-1939.

Tomasz Żuchowski, Bażantarnia toruńska (1927-1935.

Mateusz Superczyński, Wilkierz dla przedmieść Torunia z 1637 r.

Krystyna Dąbrowska, Polichromia w sieni Dworu Artusa w Toruniu jako jeden z elementów pruskiej polityki kulturalnej.

Natalia Stawarz, Symbolika uniwersum świątyni gotyckiej na podstawie wyników badań archeologicznych przy kościele św. Jakuba w Toruniu.

Monika Jakubek Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Średniowieczne malarstwo ścienne w kamienicach mieszczańskich Torunia. Najnowsze odkrycia.

Lesław J. Welker, Bolesław Osuch (1913-1962), doktor medycyny, oficer WP, działacz społeczny.

Lesław J. Welker, Sława Olga Osuchowa (1913-1998), doktor medycyny, działaczka społeczna.

Beata Herdzin, Andrzej Tomczak (1922-2017), człowiek niezwykły, profesor zwyczajny.

Michał Białkowski, Jerzy Matyjek (1926-2017). Szkic do portretu.

Marian Arszyński, Bohdan Rymaszewski (1935-2016). Zabytkoznawca, konserwator zabytków, muzealnik, działacz społeczny, nauczyciel akademicki.

Lesław J. Welker, Profesor Jan Łopuski. W stulecie urodzin.

Recenzje

Zbigniew Nawrocki, Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk (Juliusz Raczkowski).

Zabytki lewobrzeżnego Torunia: zachowane, nieistniejące, tylko zaplanowane, red. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski (Milena Hubner).

Historyzm toruński XIX-XX wieku: architektura, miejsca i codzienność red. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski (Bartłomiej Łyczak).

Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski, Odpowiedź na recenzję Bartłomieja Łyczaka.

Noty (Wiesława Duży)

Sprawozdania

Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 3 czerwca 2016 r. do 25 maja 2017 r.

Mariusz Thomas, Sprawozdanie z działalności Sekcji Krótkofalowców ToMiTo za okres maj 2016-kwiecień 2017.

Adam Biedrzycki, Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2016.

 

RT tom 43 (2016)

Sylwia Dwojak, Wizyty Zygmunta Starego w Toruniu (1519-15210).

Ireneusz Grabowski, Działalność dobroczynna polskich organizacji kobiecych w Toruniu w latach 1914-1918.

Artur Duda, Pierwszy sezon Teatru Narodowego w Toruniu. Dyrekcja Franciszka Frączkowskiego (1920/21).

Łukasz Filipski, Socjotopografia Torunia w okresie międzywojennym w świetle analizy ksiąg adresowych z 1923 1932 roku.

Dawid Rogoziński, Działalność podziemia niepodległościowego w latach 1945-1946 w świetle sprawozdań Miejskiego i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Toruniu.

Mariola Gajewska, Chrzcielnice i kropielnice parafii toruńskich datowane na okres od XIII do XVIII wieku.

Jakub Rychlik, Archeologiczno-architektoniczne badania nowożytnego łącznika pomiędzy kościołem św. Jakuba w Toruniu a klasztorem benedyktynek w 2013 roku.

Marta Zdrojewska Nowak, Produkty lecznicze i wyroby medyczne reklamowane na łamach "Gazety Toruńskiej" (1867-1921). Wybrane przykłady.

Paweł Nastrożny, Nieobronne obiekty przyforteczne zewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Toruń na początku lat dwudziestych XX wieku.

Teresa Tylicka, Jacek Tylicki, Georg Friedrich Wilhelm Rudiger-kilka uwag na temat proweniencji rysunku "Bitwa pod zamkiem w Bierzgłowie" i innych prac jego autorstwa.

Monika Dzienis, Kilka uwag o tympanonie w portalu zamku bierzgłowskiego.

Mateusz Napiórkowski, Pożar DS-4 - toruńskie legendy miejskie i folklor studencki.

Alicja Maślak Maciejewska, Izaak Mieses (1802-1883) - zapomniana postać żydowskiej społeczności Torunia.

Lesław J. Welker, Leszek Ignacy Michalski (1920-1995), instruktor harcerski, żołnierz AK, nauczyciel akademicki, działacz społeczny.

Lesław J. Welker, Jerzy Antoni Kłossowski (1893-1979), oficer Marynarki Wojennej, działacz społeczny, dyplomata.

Recenzje

Łukasz Myszka, Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX w. Katolicki zakon w protestanckim mieście (Piotr Oliński)

Budownictwo szkieletowe w Toruniu: pruski mur - nielubiane dziedzictwo, red. Katarzyna Kluczwajd (Jarosław Kłaczkow)

Toruński modernizm: architektura miasta 1920-1989, red. Katarzyna Kluczwajd i Michał Pszczółkowski (Jarosław Kłaczkow)

Jerzy Wojtowicz - historyk gospodarki, społecxeństwa i kultury doby nowożytnej. Indywidualny przypadek z historiografii PRL, red. Kazimierz Maliszewski i Wojciech Piasek (Sylwia Nehring, Wojciech Siudek)

Zefiryn Jędrzyński, Było jak było. O młodości, redagowaniu "Nowości", "Gazety Pomorskiej", polityce i przyjaźni (Czesław Niedzielski)

Dariusz Meller, Słownik gwary używanej w Chełmży i okolicach (tzw. gwara chełmińska) (Krzysztof Kopiński)

Noty (Wiesława Duży)

Sprawozdania

Mikołaj Tomaszewski, Ludwik Kolankowski. Historyk monarchii jagiellońskiej, organizator życia naukowego, polityk

Joanna Piórkowska, Sesja naukowa pt. "Toruń miastem pokoju. II pokój toruński"

Joanna Piórkowska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Akt 5 listopada 1916 roku - konsekwencje dla Polski i Europy"

Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 29 maja 2015 do 2 czerwca 2016 r.

Mariusz Thomas, Sprawozdanie z działalności Sekcji Krótkofalowców ToMiTo za okres maj 2015-kwiecień 2016

Adam Biedrzycki, Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2015

 

RT tom 42 (2015)
Jerzy Dygdała,  Nowe doniesienia o pobycie króla Stanisława Leszczyńskiego na Kujawach i w Toruniu na przełomie 1707/1708 roku.
Marta Brodowska-Kowalska, Struktura zawodowa przedmieść Bydgoskiego i Rybaki w Toruniu w latach 1866-1900.
Magdalena Niedzielska, Nieznane wojenne pomniki Torunia z 1915 roku.
Aleksandra Kijewska, Przestępczość w Toruniu w okresie międzywojennym w świetle „Słowa Pomorskiego”.
Kamil Mataczyński, Rozgłośnie radiowe przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działalność i dokumentacja.
Anna Natalia Kmieć, Napis w przestrzeni miasta (street art, mural i graffiti). Studium porównawcze Torunia i Łodzi.

Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, Zamek w Nowej Nieszawie (Dybowie) w świetle średniowiecznych źródeł pisanych.
Alicja Mutrynowska, Społeczno-gospodarcze kontakty rycerzy z państwa zakonu krzyżackiego w Prusach z Toruniem do połowy XV wieku.
Paweł Mateusz Modrzyński, Prawne aspekty hodowli zwierząt w średniowiecznych miastach ziemi chełmińskiej i terenów przygranicznych.
Mateusz Superczyński, Administracja i sądownictwo przedmieść dawnego Torunia w świetle źródeł z XIV-XVIII wieku.

Karolina Olszewska, Źródła do historii Bractwa Trójcy Świętej w Toruniu (1830-1949) i ich wartość historiograficzna.

Mateusz Zmudziński, Archiwalia Bractwa Bożego Ciała przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu.
Bogusz Wasik, W kwestii lokalizacji „zaginionego” kościoła św. Wawrzyńca w Toruniu.

Lesław L. Welker, Jan Stanisław Betlejewski (1890-1983), dr medycyny, działacz społeczny i narodowo-niepodległościowy.
Dorota Michaluk, Profesor Stanisław Alexandrowicz 1931-2015.
Krzysztof Kopiński, Profesor Antoni Czacharowski (1931-2015), historyk, wybitny dydaktyk, profesor UMK.
Aneta Niewęgłowska, Doktor Andrzej Nieuważny (1960-2015). Wspomnienie.
Recenzje
Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska, Wspomnienia o moim uniwersytecie (Anna Supruniuk)
Teresa Borawska, Henryk Rietz, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko. Przyjaciele. Echa wielkiego odkrycia (Andrzej Radzimiński)
Janusz Małłek, Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu (Michał Targowski)
Krzysztof Mikulski, Mikołaj Kopernik, środowisko społeczne, pochodzenie i młodość (Karolina Zimna-Kawecka)
Noty (Wiesława Duży)
Sprawozdania
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 30 maja 2014 r. do 28 maja 2015 r.
Mariusz Thomas, Sprawozdanie z działalności Sekcji Krótkofalowców To Mi To za okres maj 2014 – kwiecień 2015.
Adam Biedrzycki, Urszula Zaborska, Bibliografia Miasta Torunia za rok 2014.

 

 RT tom 41 (2014)
Katarzyna Politowska, Dziewiętnastowieczna kuchnia Torunia.
Tomasz Krzemiński, Codzienność mieszkańców Torunia w latach pierwszej wojny światowej (1914-1918).
Radosław Bugowski, Kariera zawodowa Ludwika Szymańskiego, właściciela Domu Ekspedycyjno-Handlowego w międzywojennym Toruniu.
Sylwia Grochowina, Niemieckie życie teatralne w Toruniu podczas II wojny światowej.
Mateusz Magalski, "Pierny chleb" z Torunia - niedoceniane dziedzictwo?
Marcin Sumowski, Zakon krzyżacki a patronat nad beneficjami kościelnymi w średniowiecznym Toruniu.
Karolina Smolarek, Piotr Artomiusz i jego kancjonał toruński z końca XVI wieku.
Paweł Nastrożny, Operat szacunkowy gruntów zewnętrznego pierścienia obronnego Twierdzy Toruń z początku lat dwudziestych XX wieku.
Natalia Stawarz, Medalik świętego Benedykta znaleziony przy kościele świętego Jakuba w Toruniu.
Lesław J. Welker, Zdzisław Stanisław Dandelski (1880-1954), dr medycyny, działacz społeczny i narodowo-niepodległościowy.
Lesław J. Welker, Wincenty Łącki (1898-1964), działacz niepodległościowy i narodowy, starosta krajowy pomorski.
Zefiryn Jędrzyński, Zygfryd Gardzielewski (1914-2001). W stulecie urodzin.
Wojciech Szramowski,Toruń był jego miłością. Wspomnienie o doktorze Kazimierzu Przybyszewskim.
Stanisław Frankowski, Tadeusz Zakrzewski (1922-2014). Wielki miłośnik Torunia i książki.
Recenzje
Radosław Krajniak, Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1944 roku. Studium prozopograficzne (Krzysztof Kopiński)
Piotr Birecki, Z dziejów staromiejskiego kościoła ewangelickiego obecnie kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu (Jarosław Kłaczkow)
Noty (Wiesława Duży)
Sprawozdania
Witold Konopka, Konferencja naukowa "Nowe Miasto Toruń. 750 lat od fundacji miasta".
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 2 lipca 2013 r. do 29 maja 2014 r.
Mariusz Thomas, Sprawozdanie z działalności Sekcji Krótkofalowców ToMiTo za okres maj 2013 - kwiecień 2014.
Adam Biedrzycki, Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2013.
 
 
 
 
 
 
RT tom 1 (1966)
Od Redakcji.                                                                                           
Bronisław Nadolski, Rozwój kultury w Toruniu, stan obecny i postulaty.       
Jan Czyżewicz, Działalność Polskiej Partii Robotniczej w Toruniu w latach 1945-1960.    
Jerzy Machowski, Krótki rys działalności KPP w Toruniu w okresie międzywojennym.     
Mieczysław Wojciechowski, Toruń w latach rewolucji listopadowej 1918-1919.                 
Bohdan Rymaszewski, Założenia konserwatorskie i przyszłość toruńskiej dzielnicy staromiejskiej.                                                                                
Leon Witkowski, Kultura muzyczna Torunia w latach 1945-1960.          
Jerzy Kasprzyk, Współczesne toruńskie wydawnictwa naukowe.            
Antonina Bartoszewicz, Toruń w życiu i twórczości Fryderyka Skarbka.
Bronisław Nadolski, Karty z dziejów Odrodzenia w Toruniu.                          
Henryk Baranowski, Emma Skobejko, Bibliografia życia kulturalnego Torunia za lata 1945-1961.                                                                                                       
 
RT tom 2 (1967)
 
Klemens Gregorkiewicz, Urbanistyczny rozwój Torunia do 1980 r.                 
Albert Wojtkowski, Zakłady Włókien Sztucznych „Elana” – Z dziejów powstania i pierwszych lat rozwoju.                                                                 
Bohdan Rymaszewski, Nowa funkcja terenu zamku krzyżackiego w Toruniu.
Artur Howzan, Studencki twórczy ruch kulturalny na UMK.                           
Kazimierz Przybyszewski, Z działalności hitlerowskiego Sądu Specjalnego (Sondergericht) w Toruniu.                                                                      
Janina Steinbornowa, Działalność społeczna Ottona i Heleny Steinbornów w Toruniu.    
Jerzy Kasprzyk, Zygmunt Mocarski jako historyk kultury polskiej.                  
Stanisław Kwaskowski, Teatr toruński za dyrekcji Karola Bendy.          
Mieczysław Wojciechowski, Toruń w latach I wojny światowej 1914-1918      
Alojzy Tujakowski, Wśród rękopisów i starodruków Książnicy Miejskiej.       
Bronisław Nadolski, Karty z dziejów Odrodzenia w Toruniu.                          
Bożena Garszczyńska, Bibliografia prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Humanistycznego UMK związanych z tematyką pomorską (1945-marzec 1967).
Eugeniusz Synak, Kalendarz imprez kulturalno-oświatowych w Toruniu 1960-1966.
 
RT tom 3 (1969)
 
Uroczystość położenia kamienia węgielnego pod Nowe Osiedle UMK na Bielanach w Toruniu.
Bronisław Nadolski, Humanizm w murach Gimnazjum Toruńskiego.
Jerzy Serczyk, Krzysztof Hartknoch (1644-1687), toruński historyk Pomorza.
Jerzy Kasprzyk, Stanisław Tync – badacz dziejów Gimnazjum Toruńskiego.
Andrzej Bukowski, „Gazeta Toruńska” (1867-1921).
Bolesław Danilczuk, Tło społeczno-polityczne „Gazety Toruńskiej”.
Henryk Baranowski, Komunikat o bibliografii „Gazety Toruńskiej”.
Janusz Bogucki, O sytuacji artystycznej Torunia.
Jerzy Remer, Muzeum Epoki Mikołaja Kopernika.
Teresa Zerzoń, O współczesnej poligrafii toruńskiej.
Bożena Garszczyńska, Bibliografia prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi (Geografia) UMK związanych z tematyką pomorską (1945-1967).
Eugeniusz Synak, Kalendarz imprez kulturalno-oświatowych w Toruniu 1966-1967.
 
RT tom 4 (1970)
 
Daniel Stemposz, Co przyniesie czas?
Krystyna Nowak, Od piernika do Elany.
Marek Turkowski, Naprzeciw codziennym potrzebom.
Danuta Sylwester, W kręgu Merkurego.
Tadeusz Cichocki, Szlachetne zdrowie.
Leszek Wabia, Niosąc kaganek oświaty na czele.
Henryk Rozwadowski, Aby kwitły wszystkie kwiaty.
Witold Kurecki, Szybciej, dalej, wyżej.
Bogdan Rymaszewski, Geneza i rozwój przestrzenny miasta.
Henryk Galus, Z lat wojny i okupacji.
Marta Wesołowska-Szarzyńska, Droga do wolności.
Janina Huppenthal, 400 lat drukarstwa w Toruniu (I).
Eugeniusz Synak, Kalendarz imprez kulturalno-oświatowych za rok 1968.
 
RT tom 5 (1971)
 
Mieczysław Wojciechowski, Powrót Torunia do Polski w 1920 r.
Edward Tomczak, Twierdza Toruń w Średniowieczu.
Stanisław Wałega, Kuracje katowskie i opresje akuszerskie w dawnym Toruniu.
Janina Huppenthal, 400 lat drukarstwa toruńskiego (II).
Donald Steyer, Toruń w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej.
Ignacy Tłoczek, Toruń w latach 1930-1939 – wspomnienia urbanisty.
Wojciech Jakubowski, Jerzy Hoppen – Epitafium.
Stanisław Kwaskowski, Teatr toruński za dyrekcji Władysława Brackiego.
Karola Ciesielska, Archiwum toruńskie w latach 1945-1970).
Tadeusz Pankowiak, Krótki zarys działalności ZBiWiD – Oddział w Toruniu.
Jan Sawczak-Knihilnicki, Historia ruchu filatelistycznego w Toruniu.
Eugeniusz Synak, Kalendarz imprez kulturalno-oświatowych w 1969 r.
 
RT tom 6 (1971)
 
Ryszard Sudziński, Michał Samulski, Dzieje przemysłu piernikarskiego w Toruniu.
Czesław Łapicz, Tradycje flisackie w Toruniu.
Jerzy Maciejewski, Gwara toruńska na tle polskich dialektów miejskich i ludowych.
Andrzej Kola, Początki toruńskiego ośrodka polskich badań archeologicznych.
Alojzy Tujakowski, Z przeszłości upowszechniania czytelnictwa w Toruniu.
Bohdan Rymaszewski, Nadbrzeże wiślane w Toruniu.
Henryk Rochnowski, Przemysł chemiczny w Toruniu.
Janina Przybyłowa, Marian Sydow – toruński cicerone.
Jan Sziling, Mieczysław Wojciechowski, Stan badań nad dziejami najnowszymi Torunia (1920-1945).
Leon Witkowski, Historia Okręgu Toruńskiego (1) Pomorskiego Związku Śpiewaczego.
Henryk Witkowski, Z dziejów toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Eugeniusz Synak, Kalendarz imprez kulturalno-oświatowych za rok 1970.
 
RT tom 7 (1972)
 
Witold Łukaszewicz, Srebrny jubileusz Almae Mater Copernicanae.
Antoni Czacharowski, Kupiectwo toruńskie w latach młodości Mikołaja Kopernika.
Stanisław Wałęga, Najstarsze fromborskie pomniki kultu Mikołaja Kopernika.
Stanisław Gąska, O matematyce Mikołaja Kopernika.
Andrzej Strobel, Jak mogła powstać teoria heliocentryczna.
Tadeusz Zakrzewski, Propozycje dla Torunia.
Alojzy Burnicki, Wspomnienie o prof. dr Władysławie Dziewulskim.
Henryk S. Kamiński, Strajk szkolny w Toruniu i powiecie toruńskim w latach 1906-1907.
Donald Steyer, Szkolnictwo wojennomorskie w Toruniu w latach 1919-1938.
Jacek Kurzawski, Toruńskie harcerstwo w akcji „Kopernikanie”.
Eugeniusz Synak, Kalendarz imprez kulturalno-oświatowych za rok 1971.
 
RT tom 8 (1973)
 
Józef Tajchma, Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów na inauguracji Obchodów Kopernikowskich.
Tadeusz Zakrzewski, Toruńskie uroczystości kopernikowskie w 1873 r..
Alojzy Tujakowski, Kopernikowskie pomniki.
Marian Biskup, Mikołaj Kopernik a Toruń.
Stanisław Wałęga, Czy Kopernik był poetą – Spór o Septem Sidera.
Eugeniusz Synak, 500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.
Tadeusz Zakrzewski, Ogólnopolska wystawa malarstwa „Kopernik – Kosmos”.
Wilhelmina Iwanowska, M/s „Uniwersytet Toruński”.
Kazimierz Przybyszewski, Przemysł w Toruniu w latach 1920-1939.
Bogdan Gaca, Wyzwolenie Torunia w 1945 r.
Leon Witkowski, Zygmunt Moczyński, kompozytor, dyrygent, pedagog i działacz muzyczny (1871-1940).
Eugeniusz Synak, Kalendarz imprez kulturalno-oświatowych za rok 1972.
 
RT tom 9 (1974)
 
Eugeniusz Synak, Dni dawne i nowe. Z dziejów Torunia w okresie Polski Ludowej.
Kazimierz Gregorkiewicz, Toruń w planach zagospodarowania przestrzennego w XXX-leciu Polski Ludowej.
Alojzy Tujakowski, Książnica Miejska im. Kopernika w XXX-leciu PRL, 1944-1974.
Zygmunt Machowski, Przemówienie na sesji zamykającej obchody kopernikowskie w Toruniu.
Halina Załęska, „Epoka Kopernika w sztuce europejskiej w latach 1450-1550”. Wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu.
Ryszard Sudziński, Obchody kopernikowskie w Toruniu w 1923 roku.
Edward Kędra, Dzieje papierni w Lubiczu.
Irena Majowa, Związek wojaków w Toruniu.
Donald Steyer, Julian Nowicki (1912-1936). Z rewolucyjnych tradycji Torunia.
Monika Heza, Społeczeństwo polskie w Toruniu wobec zagrożenia niemieckiego (październik 1938 – wrzesień 1939).
Donald Steyer, Z dziejów ruchu oporu w Toruniu (1939-1945).
Tadeusz Zakrzewski, Malarstwo i grafika artystów toruńskich w Ferrarze w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.
Henryka Moraczewska, Bibliografia prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu związanych z tematyką pomorską (1967-1972).
Teodor Błachowiak, Kalendarz imprez kulturalno-oświatowych za rok 1973.
 
RT tom 10 (1975)
 
Marian Rissmann, (Słowo wstępne).
Hieronim Góralski, Awans Torunia.
Ryszard Sudziński, Tworzenie się władzy ludowej i administracji samorządowej na terenie Torunia w latach 1945-1947.
Jerzy Serczyk, Towarzystwo Naukowe w Toruniu w pierwszym roku po wyzwoleniu.
Alojzy Tujakowski, Hugon Moryciński 1904-1973.
Witold Szczuczko, Wybrana dokumentacja techniczna w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu i jej przydatności dla potrzeb gospodarki narodowej.
Józefa Künstler, Położenie bezrobotnych w Toruniu w latach kryzysu gospodarczego 1930-1934.
Jan Bełkot, Czasopisma kulturalno-literackie Konfraterni Artystów w Toruniu w latach 1934-1938.
Tadeusz Zakrzewski, Dzieje Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Toruniu pod zaborem pruskim 1898-1920.
Edward Tomczak, Twierdza Toruń w XVII i XVIII wieku.
Jan Zobolewicz, Rozplanowanie Starego Miasta w Toruniu w świetle analizy metrologicznej.
Maksymilian Grzegorz, Przywilej inkorporacyjny z 1454 r. a traktat toruński z 1466 r.
Stanisław Wałęga, O katach, hyclach i oprawcach w dawnym Toruniu.
Henryk Baranowski, Bibliografia miasta Torunia. Materiały z lat 1972-1974 oraz uzupełnienia z lat poprzednich.
Halina Barańczak, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1974 roku.
 
RT tom 11 (1976)
 
Barbara Dębińska, Dzielnica mieszkaniowa Rubinkowo w planowaniu przestrzennym.
Jan Bełkot, O życiu literackim Torunia w latach 1945-1948.
Leonard Jarzębowski, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu (1926-1976).
Karola Ciesielska, Rejestr osób zmarłych w obozie „Szmalcówka” w Toruniu 1941-1943.
Andrzej Mietz, Rozwój przestrzenny i budownictwo na „Podgórzu w latach 1920-1938.
Henryk S. Kamiński, Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Toruniu w latach1920-1939.
Bogusław Mansfeld, Kazimierz Wajda, Budowa teatru miejskiego w Toruniu.
Jerzy Wojtowicz, Toruń pod pruskim panowaniem 1793-1806.
Jerzy Dygdała, Próby wykorzystania mennicy toruńskiej przez dwór i władze Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVIII w.
Kazimierz Maliszewski, Jan Kazimierz Rubinkowski (1688-1749) założyciel i pierwszy właściciel Rubinkowa.
Stanisław Salmonowicz, Toruńskie czasopisma naukowe w XVIII wieku.
Leonard Jarzębowski, Z życia kulturalnego i towarzyskiego Torunia w drugiej połowie XVII w.
Halina Barańczak, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1975 roku w Toruniu.
 
RT tom 12 (1977)
 
Edward Kędra, Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945-1947 w Toruniu.
 Jerzy Namysłowski, Współczesny Toruń jako ośrodek codziennych dojazdów.
Danuta Bartz, Maria Żelska, Ewolucja przestrzenno-funkcjonalna Bydgoskiego Przedmieścia do 1975 r.
Janusz Tyszewicz, Witold Łukaszewicz 22 VII 1911-21 XI 1975.
Leon Witkowski, Tradycja i współczesność filologii klasycznej w Toruniu.
Jan Sziling, Przyczynek do położenia ludności polskiej Torunia w latach okupacji hitlerowskiej.
Teresa Friedelówna, Elementy gwary toruńskiej w powieści Heleny Boguszewskiej.
Tadeusz Bogalecki, Społeczne organizacje przysposobienia wojskowego w Toruniu w latach 1920-1939.
Tadeusz Cieślak, Przekształcenie Torunia w centrum polskości Pomorza Gdańskiego w drugiej połowie XIX wieku.
Wiesława Kwiatkowska, Zbiory rękopiśmienne toruńskich bibliotek średniowiecznych.
Stanisław Salmonowicz, Wizerunek Żywota Jerzego piotra Schultza uczonego toruńskiego pierwszej połowy XVIII w.
Grzegorz Falkowski, Toruński szpital trędowatych św. Jerzego.
Jerzy Przeracki, Elita rządząca Nowego Miasta Torunia do połowy XIV wieku.
Halina Barańczak, Maria Bogulicz, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1976 roku w Toruniu.
Sprostowanie.
 
RT tom 13 (1978)
 
Edward Kędra, I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Tow. Edward Gierek w Toruniu.
Karola Ciesielska, Jubileusz 50-lecia publicznej i naukowej działalności Archiwum Toruńskiego.
Jan Bełkot, O życiu literackim Torunia w latach 1949-1975.
Edward Kędra, Z dziejów polskiej prasy konspiracyjnej w Toruniu (1939-1945).
Ignacy F. Tłoczek, Antoni Bolt – prezydent miasta Torunia w latach 1924-1936.
Kazimierz Przybyszewski, Problemy zdrowia i opieki społecznej w Toruniu w latach 1920-1939.
Jan Jankowski, Harcerstwo toruńskie w latach 1917-1939.
 
Witold Szczuczko, Powstanie i rozwój zakładów „Born i Schütze”, obecnej fabryki maszyn budowlanych „Bumator” 1856-1939.
Tadeusz Zakrzewski, Życie polskie w Toruniu podczas Wiosny Ludów.
Stanisław Salmonowicz, Pietyzm w dawnym Toruniu.
Janusz Tandecki, Uprawa winorośli i handel winem w średniowiecznym Toruniu.
Kamila Maj, Początki klasztorów franciszkanów i dominikanów w Toruniu.
Jerzy Przeracki, Pospólstwo Nowego Miasta Torunia w latach 1330-1410.
Ireneusz Czarciński, Wpływ przynależności Torunia do związku miast hanzeatyckich na jego rozwój kulturalny.
Maria Bogulicz, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1977 roku.
 
RT tom 14 (1979)
 
Ryszard Sudziński, Powstanie i rozwój Polskiej Partii Robotniczej w Toruniu (1945-1948).
Jan Adamiak, Maria Anna Karwowska, Problemy ochrony środowiska w Toruniu. Dotychczasowe dokonania i dalsze potrzeby.
Henryk Baranowski, Bibliografia miasta Torunia. Materiały z lat 1975-1978 wraz z uzupełnieniami z okresu wcześniejszego.
Leonard Jarzębowski, Eugeniusz i Janina Przybyłowie.
Edward Kędra, Z dziejów prasy toruńskiej w 1945 r.
Maria Pleśniarska, Monika Dymska (1918-1943). Życie i śmierć jednej z toruńskich bohaterek ruchu oporu.
Kazimierz Wyszyński, Toruń centralnym ośrodkiem kształcenia i doskonalenia kadr artylerii polskiej w latach 1920-1939.
Marzena Zgierun, Zarys dziejów Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego w Toruniu (1920-1938).
Elżbieta Głowacka, „Teka Pomorska” – kwartalnik Konfraterni Artystów w Toruniu (1936-1938). Bibliografia zawartości.
Kazimierz Przybyszewski, Dzieje Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Oddział w Toruniu w latach 1921-1939.
Stanisław Wałęga, Cudzoziemscy goście w osiemnastowiecznym Toruniu.
Grażyna Kabacińska, Zwyczaje i obyczaje rodzinne w średniowiecznym Toruniu.
Lucyna Różańska, Warsztat budowlany toruńskiego kościoła św. Jakuba w średniowieczu.
Maria Bogulicz, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1978 r.
 
RT tom 15 (1980)
 
Od redakcji.
Zofia Baranowska, Bibliografia zawartości tomów 1-15 „Rocznika Toruńskiego”.
Stanisław Frankowski, Gościli w Toruniu.
Jan Bełkot, Ryszard Sudziński, Stan badań nad dziejami Torunia w Polsce Ludowej.
Zofia Waszkiewicz, Z dziejów ruchu oporu w Toruniu i powiecie toruńskim podczas okupacji hitlerowskiej.
Anna Chruściel, Zniszczenia wojenne gospodarki Torunia i jej odbudowa w latach 1945-1950.
Włodzimierz Janowski, Przygotowania do obrony Torunia w 1939 r.
Kazimierz Przybyszewski, Przedsiębiorstwa miejskie Torunia w międzywojennym dwudziestoleciu.
Jerzy Serczyk, Obraz międzywojennego Torunia.
Jan Bełkot, Gościnne występy na scenie toruńskiej w latach 1920-1939.
Kazimierz Przybyszewski, Pierwsze dni niepodległego Torunia w 1920 r.
Bożena Krystyna Jankowska, Z tradycji muzycznych Torunia.
Tadeusz Cieślak, Etapy rozwoju miasta Torunia w XIX i XX wieku.
Tadeusz Zakrzewski, Życie polskie Torunia w latach siedemdziesiątych XIX wieku.
Zdzisław Mameła, Dokument aptekarza toruńskiego Ferdynanda Fryderyka Taege z 1854 roku.
Richard Belostyk, Adres Rady Miejskiej Torunia do Napoleona I.
Stanisław Salmonowicz, Piotr Szenknecht wierszopis toruński XVIII wieku.
Stanisław Salmonowicz, O badaniach nad historią kultury Torunia (1466-1793).
Maria Bogulicz, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1979 roku.
 
RT tom 16 (1983)
 
Toruniowi na 750-lecie.
Jan Adamiak, O warunkach i potrzebach mieszkaniowych ludności Torunia.
Andrzej Woszczyk, Henryk Iwaniszewski (1922-1981).
Elżbieta Zawacka, Polki toruńskie w konspiracji wojskowej podczas ostatniej wojny.
Zbigniew Karpus, Emigracja rosyjska i ukraińska w Toruniu w okresie międzywojennym.
Magdalena Niedzielska, Dzieje toruńskiego towarzystwa Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst (1853-1945).
Tadeusz Zakrzewski, Jakub Sulecki (1862-1941), senior polskich działaczy społecznych w Toruniu w latach zaboru pruskiego i w okresie międzywojennym, męczennik Stutthofu.
Leon Witkowski, Szkolnictwo muzyczne w Toruniu w latach 1921-1939.
Zdzisław Mameła, Dzieje Apteki Radzieckiej w Toruniu założonej w 1623 roku.
Jan Bełkot, Toruńskie obchody jubileuszu Józefa Ignacego Kraszewskiego (1879).
Krystyna Kamińska, Język polski w aktach miasta Torunia do 1793 roku.
Stanisław Salmonowicz, Toruń wobec zarazy w XVII i XVIII wieku.
Janusz Tandecki, Statut toruńskiego bractwa sterników z 1613 roku.
Teresa Maresz, Kultura materialna mieszczaństwa toruńskiego na przełomie XIV i XV wieku.
Jan Tęgowski,O powstaniu Nowej Nieszawy naprzeciwko Torunia (dokument lokacyjny miasta).
Stefan Berger, Tajna Rada Związku Pruskiego i jej toruńscy działacze.
Maria Bogulicz, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych Torunia w roku 1980.
Maria Bogulicz, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych Torunia w roku 1981.
 
RT tom 17 (1986)
 
Jan Bełkot, Życie literackie międzywojennego Torunia. Zarys problematyki.
Leon Witkowski, Stefania Jagodzińska-Niekraszowa (1886-1973), pianista, wirtuoz, pedagog, publicysta i działacz muzyczny.
Alojzy Tujakowski, Instytut Bałtycki w Toruniu.
Marian Łysiak, Dr w. lek. Janina Zofia Pietrasiewicz (1898-1970).
Anna Zakrzewska, Michał Wieliczko-Wielicki (1899-1939), toruński historyk artylerii oficer-pedagog, bibliotekarz i bibliofil.
Zofia Waszkiewicz, Społeczeństwo Torunia wobec wyboru i zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza. Z dziejów walk endecji o władzę.
Adam Domański, Obchody 200 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w Toruniu w świetle lokalnej prasy z 11883 roku.
Weronika Jaworska, Okres toruński Bogumiła Goltza (1847-1870).
Marian Ptaszyk, Toruński portret Lindego.
Maria Adamiak, Tumult toruński 1724 r. w niemieckiej literaturze pięknej XIX i początków XX wieku.
Stanisław Wałęga, System penitencjarny w dawnym Toruniu (do końca XVIII wieku).
Stanisław Salmonowicz, Z dziejów wyznaniowych Torunia na przełomie XVI/XVII wieku.
Danuta Krakowiecka-Górecka, Toruńskie inskrypcje kościelne do końca XVIII wieku (część I).
Janusz Tandecki, XVI-wieczne statuty toruńskiego cechu garncarzy i zdunów.
Henryk Baranowski, Bibliografia miasta Torunia. Materiały z lat 1979-1983 wraz z uzupełnieniami z okresu wcześniejszego.
Piotr Podemski, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1982 r.
Piotr Podemski, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1983 r.
 
RT tom 18 (1988)
 
Janina Mazurkiewicz, Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstanie, rozwój, działalność w latach 1960-1985.
Jan Bełkot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w środowisku lokalnym.
Tadeusz Morkowski, Zarys działalności toruńskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych (1921-1986).
Adrian Nikonowicz, Stefan Sobecki (1908-1985), toruński konstruktor modeli historycznych żaglowców.
Tadeusz Zakrzewski, Dr med. Marceli Łukowicz (1889-1979), toruński lekarz i działacz społeczny.
Tadeusz Jaszowski, „Polska Armia Powstania” w dokumentach bydgoskiego gestapo.
Zenon Hubert Nowak, Dzieje toruńskich Żydów w pierwszej połowie XIX w.
Teresa Friedelówna, „Życzliwa przestroga jako się od infekcyjej morowego powietrza prezerwować” (Toruń 1780). Przyczynek do dziejów języka polskiego na Pomorzu.
Lesław Pauli, Zbigniew Zdrójkowski, Jan Henryk Hauenstein (1695-1734), szlachcic łużycki, ławnik nowomiejski Torunia, wydawca źródeł prawa chełmińskiego.
Zygmunt Kruszelnicki, Toruń na obrazie panoramicznym „Kazanie na łodzi” z 1671 roku.
Janusz Tandecki, Gospody i szynki dawnego Torunia (do roku 1793).
Bogusław Dybaś, Statut toruńskiego bractwa czeladzi murarskiej z 1617 roku.
Andrzej Tomczak, Zapomniany widok Torunia z końca XVI wieku.
Roman Czaja, Życie religijne mieszczaństwa toruńskiego w XV w.
Piotr Podemski, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1984 r.
Piotr Podemski, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1985 r.
 
RT tom 19 (1990)
 
Karola Ciesielska, Kazimierz Gregorkiewicz (30 VI 1925 – 24 IV 1988).
Marian Łysiak, Lecznictwo dziecięce w Toruniu po II wojnie światowej (1945-1988).
Zenon Butkiewicz, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu pod dyrekcją Marka Okopińskiego IX 1976 – VI 1983).
Henryk S. Kamiński, Władysław Dobrowolski, prezydent miasta Torunia w latach 1945-1949.
Andrzej Trzepizur, Zarys dziejów Toruńskiego Studium Nauczycielskiego w latach 1954-1971.
Mirosław Strzyżewski, Helena Bychowska (1909-1959). Szkic do portretu.
Stanisław Krasucki, Lekarz, pisarz, żołnierz, patriota mjr dr Wojciech Jedlina-Jacobson (1885-1961).
Kazimierz Przybyszewski, Franciszek Wiencek (1889-1939), działacz niepodległościowy i społeczny. W stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci.
Urszula Molin, Polska parafia ewagelicko-augsburska w Toruniu w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939).
Jacek Banach, Toruński „Przyjaciel”, zapomniana gazeta z okresu zaboru (1876-1917).
Tadeusz Zakrzewski, Nieznany opis Torunia w krakowskim „Czasie” z 1853 roku.
Jerzy Krzyś, Szpitale wojskowe w Toruniu w latach 1806-1813.
Teresa Friedelówna, Toruńskie wydania żałobnych wierszy na śmierć Konkordii, Jana i Kunegundy Rubinkowskich.
Janusz Tandecki, Statuty toruńskiego cechu krawców polskich z połowy XVIII w.
Danuta Krakowiecka-Gorecka, Toruńskie inskrypcje kościelne do końca XVIII wieku. Część II (Katalog).
Andrzej Groth, Grzegorz Heese (1557-1639), prawnik, syndyk toruński i burmistrz Malborka, współtwórca rewizji toruńskiej prawa chełmińskiego (1594).
Andrzej Radzimiński, Listy wielkich mistrzów do rady miasta Torunia z 1. połowy XV w. Przyczynek do dziejów i funkcjonowania poczty krzyżackiej.
Piotr Podemski, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1986 r.
Piotr Podemski, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1987 r.
 
RT tom 20 (1991)
 
Jan Głuchowski, Z okazji wydania 20 tomu „Rocznika Toruńskiego”.
Karola Ciesielska, Dzieje Towarzystwa Miłośników Torunia w latach 1923-1988.
Sabina Leszczyńska, 25 lat działalności Międzyszkolnego Zespołu Artystycznego "Młody Toruń” (1964-1989).
Kazimierz Przybyszewski, Dr Ignacy Dziedzic (1889-1956), toruński adwokat, bibliofil, esperantysta i krajoznawca.
Henryk S. Kamiński, Losy nauczycieli i pracowników oświaty miasta Torunia i powiatu toruńskiego w latach wojny 1939-1945.
Henryk S. Kamiński, Słownik biograficzny nauczycieli poległych i zmarłych w latach 1939-1945.
Kazimierz Wyszyński, Oficerska Szkoła Artylerii – Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1945.
Krystyna Podlaszewska, Filomaci toruńscy (w 90 rocznicę procesu toruńskiego).
Tadeusz Zakrzewski, Dylematy i współzależności komunikacji wodnej i lądowej Torunia w latach budowy głównych dróg żelaznych do miasta (1853-1883).
Stanisław Wałęga, Bitwa rychnowska milicji toruńskiej w 1742 roku.
Jerzy Dygdała, Król Stanisław Leszczyński w Toruniu w styczniu 1708 roku.
Stanisław Salmonowicz, Leonard Jarzębowski (tłum.), Opisy i pochwały Torunia w XVII-XVIII w.
Teresa Friedelówna, Ochrapianie, niechęć do jadła i trzęsienia serca, czyli na co chorowali torunianie w XVII wieku.
Henryk Baranowski, Bibliografia miasta Torunia. Materiały z lat 1984-1989 wraz z uzupełnieniami z lat wcześniejszych.
Piotr Podemski, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych 1988 roku.
 
RT tom 21 (1992)
 
Jan Szczepkowski, Toruń jako ośrodek wojewódzki Polski Północnej.
Karola Ciesielska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia od 24 kwietnia 1987 do 20 września 1990 r.
Kazimierz Przybyszewski, Antoni Antczak (1890-1952) toruński działacz organizacyjny, polityczny i narodowy.
Leonard Jarzębowski, Wspomnienia o Klemensie Carnot-Krajewskim (1915-1975), toruńskim kompozytorze i muzykologu, etnografie i historyku architektury.
Andrzej Bogucki, Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Toruniu w latach 1894-1939.
Jan Bełkot, Włoskie instytucje naukowe wobec toruńskich obchodów 400 lecia urodzin M. Kopernika w 1873 r.
Tadeusz Zakrzewski, Pionierzy toruńskiej fotografii (1843-1868) w 150 lecie założenia w Toruniu pierwszego zakładu fotograficznego.
Jerzy Domasłowski, Kościół Akademicki św. Ducha w Toruniu. Dzieje, architektura, wyposażenie wnętrza.
Zygmunt Kruszelnicki, Epitafium ojca Mikołaja Kopernika – próba nowego spojrzenia.
Janusz Tandecki, Polacy i tzw. cechy polskie w rzemiośle Torunia i Chełmna w XIV-XVIII w.
Piotr Podemski, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych Torunia w 1989 r., wraz z uzupełnieniami za lata 1982-1983.
Maria Bogulicz, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych Torunia w 1990 r.
 
RT tom 22 (1994)
 
Zefiryn Jędrzyński, „Pamiętnik” prof. Konrada Górskiego i okoliczności jego powstania.
Henryk S. Kamiński, Internowanie mieszkańców Torunia, Chełmży i powiatu toruńskiego po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 r.
-         Lista zmarłych i zaginionych mieszkańców miasta Torunia aresztowanych i deportowanych do ZSRR w 1945 r.
-         Lista zmarłych i zaginionych mieszkańców miasta Chełmży aresztowanych i deportowanych do ZSRR w 1945 r.
-         Lista zmarłych i zaginionych mieszkańców powiatu toruńskiego, aresztowanych i deportowanych do ZSRR w 1945 r.
Tadeusz Jaszowski, Wywiadowcy „Lombardu” w Toruniu i na Pomorzu (1943-1945).
Kazimierz Przybyszewski, Adam Munnich (1889-1965), nauczyciel gimnazjalny, publicysta i krytyk artystyczny w międzywojennym Toruniu.
Zofia Waszkiewicz, Polski Narodowy Kościół Katolicki w Toruniu (1923-1939).
Bogusław Dybaś, Toruński statut o ochronie zabytków z 1918 r.
Tadeusz Zakrzewski, Życie polskie Torunia przed 100 laty (1890-1895).
Andrzej Nieuważny, Przemarsze wojsk przez Toruń i garnizon toruński w epoce napoleońskiej.
Ewa Głodowska, „Thornische Historische Nachrichten” (1787-1791) jako źródło wiedzy o Toruniu i jego mieszkańcach.
Stanisław Wałęga, Międzynarodowe uwarunkowania zaboru Torunia przez Prusy w II rozbiorze Polski 1793 r.
Teresa Friedelówna, Poezja Jana Kochanowskiego w luterańskim kancjonale toruńskim w 1601 r.
Karola Ciesielska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia (od 21 września 1990 do 18 maja 1993).
Maria Bogulicz, Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych Torunia 1991 i 1992 r.
 
RT tom 23 (1996)
 
Wstęp.
Jerzy Serczyk, Uwagi o historiografii Torunia.
Marian Biskup, Koncepcje i realizacja syntezy historii Torunia.
Lidia Grzeszkiewicz Kotlewska, Wstępne wyniki badań archeologicznych prowadzonych w kościele pw. Świętych Janów w Toruniu w latach 1994-1995.
Krzysztof Mikulski, Położenie najstarszej mennicy toruńskiej.
Tadeusz Zakrzewski, Historia fotografii toruńskiej. Część druga za lata 1869-1899.
Krzysztof Dąbrowski, Przygotowania niemieckich władz okupacyjnych do ewakuacji ludności i mienia z Torunia na przełomie 1944/1945 roku.
Jan Bełkot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika na progu drugiego półwiecza.
Janusz Tandecki, Toruńskie bractwo czeladnicze szmuklerzy i jego statut z 1739 r.
Stanisław Roszak, Kadra kolegium jezuickiego w Toruniu w świetle katalogów z lat 1758 i 1764.
Mieczysław Wojciechowski, Profesor Donald Steyer (1921-1994).
Kazimierz Przybyszewski, Życie i działalność Leona Witkowskiego (1908-1992).
Recenzje i omówienia
Toruń. Miasto i ludzie na dawnej fotografii (do 1939 roku), przygotowali: Marian Arszyński i Tadeusz Zakrzewski pod red. Mariana Biskupa, Toruń 1995 (Zygmunt Kruszelnicki).
K. Przybyszewski, Toruń w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939). Społeczeństwo i gospodarka, Toruń 1994 (Jerzy Serczyk).
R. Sudziński, Przekształcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975, Toruń 1993 (Zofia Waszkiewicz).
Kronika
Karola Ciesielska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia (od 29 maja 1993 do 24 maja 1996 r.).
Anna Ziemlewska, Sprawozdanie z otwartych posiedzeń Komisji Historycznej To Mi To.
Stanisław Frankowski, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu (1926-1996).
Michał Woźniak, Działalność Muzeum Okręgowego w Toruniu w roku 1995 w aspekcie problematyki regionalnej.
Wiesława Kwiatkowska, Archiwum Państwowe w Toruniu.
Henryka Duczkowska-Moraczewska, Archiwum Konrada Górskiego.
Zbigniew Nawrocki, Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków o działaniach na rzecz ochrony i konserwacji zabytków w latach 1992-1995.
Alicja Saar-Kozłowska, Colloquium Charitativum Secundum i pochówek Anny Wazówny. Obchody Międzynarodowego Roku Tolerancji w Toruniu (12-15 października 1995).
Urszula Zaborska, Bibliografia zawartości tomów 16-22 „Rocznika Toruńskiego”.
 
RT tom 24 (1997)
 
Wstęp.
Magdalena Niedzielska, Toruń dziewiętnastowieczny.
Sławomir Jóźwiak, „Pampusch fere”. Przyczynek do powstania i funkcjonowania nazwy miejscowej w średniowiecznym Toruniu.
Zbigniew Nawrocki, Nowożytne przekształcenia średniowiecznych fortyfikacji Torunia.
Iwona Imańska, Działalność wydawnicza toruńskiego księgarza z przełomu XVII i XVIII w. Jana Chrystiana Laurera.
Marian Biskup, Losy „Albumu Torunia i ziemi chełmińskiej” Jerzego Fryderyka Steinera z połowy XVIII stulecia.
Bożena Zimnowoda-Krajewska, Wpływ przepisów policyjno-budowlanych na kształtowanie domów czynszowych na przełomie XIX/XX w. w Toruniu.
Tomasz Chinciński, Działalność związków kombatanckich w Toruniu w latach 1920-1939.
Beata Możejko-Chimiak, Dzieje herbu Torunia w latach 1940-1942.
Mirosław Golon, Straty toruńskiej gospodarki komunalnej spowodowane przez władze radzieckie w latach 1945-1946.
Alina Kardas, Eskenowie w XV-XVIII wieku. Genealogia patrycjuszowskiej rodziny z Torunia.
Karola Ciesielska, Inwentarze kościoła Świętych Piotra i Pawła oraz klasztoru reformatów w podgórzu z lat 1817 i 1834.
Kazimierz Przybyszewski, Stefan Dażwański (1889-1952), dyrektor Gazowni, Elektrowni i Tramwajów w Toruniu.
Stanisław Nalaskowski, Prof. dr Kazimierz Sośnicki twórca toruńskiej szkoły pedagogiki.
Jerzy Dygdała, Kazimierz Maliszewski, Historyk Torunia i Europy. Wspomnienie o profesorze Jerzym Wojtowiczu.
Tadeusz Zakrzewski, Józef Ryczkowski (1917-1997) toruński dziennikarz i działacz społeczny.
Recenzje i omówienia
Historia Torunia, t. II, cz. 1 i 2 (Michael G. Müller)
Henryk Baranowski, Bibliografia miasta Torunia, tom II: 1972-1993 (Jerzy Serczyk)
Atlas Historyczny Miast Polskich, t. 1: Prusy Królewskie i Warmia, z. 2: Toruń (Bogusław Dybaś)
Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 15/16/17, Dekanaty toruńskie – I, II i III (Piotr Kurlenda)
Studia polonica historiae urbanae, tom 2, Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu (Michał Kuc)
Kronika, informacje
Anna Ziemlewska, Sprawozdanie z otwartych posiedzeń Komisji Historycznej To Mi To.
Wiesława Kwiatkowska, Archiwum Państwowe w Toruniu (Oddział I).
Adam Musiałowski, Toruniana w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Teresa Kuśmierska, Zbiory Wojewódzkiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Toruniu.
Anna Supruniuk, Dokumenty życia społecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
Instrukcja redakcyjna Toruńskiego Słownika Biograficznego.
 
RT tom 25 (1998)
 
Wstęp.
Lech Witkowski, Genius loci Torunia: między dziedzictwem i odpowiedzialnością.
Krzysztof Mikulski, Przestrzenny i społeczny rozwój Torunia do końca XVIII wieku.
Szczepan Wierzchosławski, Toruń w początkach 1871 roku. Obraz miasta w świetle ówczesnej „Gazety Toruńskiej”.
Roman Bäcker, Społeczeństwo obywatelskie w procesie stawania się. Analiza jego przypadku.
Andrzej Churski, Kulturalna dekada: ile nowego?
Karola Ciesielska, Kościół Świętej Anny w Podgórzu.
Katarzyna Tomkowiak, Okoliczności powstania Książnicy Miejskiej w Toruniu.
Ryszard Kozlowski, Zapomniany epizod z pobytu Armii Czerwonej w Toruniu.
Marian Ptaszyk, Rocznice Samuela Bogumiła Lindego w 1997 roku.
Recenzje i omówienia
Historia Torunia, pod red. Mariana Biskupa, t. II, cz. 3 (Michael G. Müller)
Andrzej Nieuważny, Kampania 1813 roku na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego. Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona (Tomasz Chinciński)
Noty (Anna Ziemlewska)
Kronika
Karola Ciesielska, Jubileusz 75-lecia Towarzystwa Miłośników Torunia.
Maciej Krotofil, Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Historycznej To Mi To.
Sławomir Pułkownik, Archiwum Państwowe w Toruniu (Oddział II).
Andrzej Tomczak, Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu.
Zbigniew Nawrocki, Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków o działalności na rzecz ochrony i konserwacji zabytków w latach 1996-1997.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za lata 1994-1997.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 26 (1999)
 
Wstęp.
Marian Arszyński, Toruń na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Sławomir Kalembka, Kilka wspomnień i refleksji z początków starań o wpisanie Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Marian Biskup, Nowe województwo kujawsko-pomorskie – tradycje pięciu regionów.
Krzysztof Kopiński, Genealogia patrycjuszowskiej rodziny Allenów z Torunia w XIV wieku.
Andrzej Mycio, Formy kredytu mieszczańskiego na początku XVII wieku w świetle ksiąg ławniczych Starego Miasta Torunia.
Joanna Milewska, Książki z kolekcji Jakuba Zablera (1670-1753) w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu.
Jarosław Dumanowski, Torunianin z wyboru. Z testamentu biskupa Stanisława Dąmbskiego.
Piotr Birecki, Intarsja w XVIII-wiecznym stolarstwie toruńskim.
Stanisław K. Wałęga, Perypetie toruńskie i gdańskie na sejmiku generalnym grudziądzkim w 1764 roku.
Waldemar Rozynkowski, Związki dominikanów toruńskich z parafią w Kaszczorku na podstawie parafialnych ksiąg metrykalnych z przełomu XVIII i XIX wieku.
Małgorzata Żak, Grupa Toruńska w czterdzieści lat od założenia.
Andrzej Woszczyk, Wilhelmina Iwanowska (1905-1999).
Recenzje
Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817, wyd. Z. H. Nowak, J. Tandecki, cz. 1-2, Toruń 1997-1998 (Stanisław Roszak)
Göttingen Toruń im Mittelalter bis zur Neuzeit, eine Beilage für die Schulbucher der Partnerstädte, 1998 (Bogusław Dybaś, Stanisław Roszak)
Noty (Anna Ziemlewska)
Kronika, informacje
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 25 maja 1996 do 21 maja 1999.
Maciej Krotofil, Sprawozdanie z posiedzeń Sekcji Historycznej To Mi To.
Jolanta Juźków, Renata Marszalik, Dział Dokumentacji i Biblioteka w Muzeum Okręgowym w Toruniu.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 27 (2000)
 
Roman Czaja, Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO a badania nad przeszłością Torunia i Lubeki.
Zbigniew Nawrocki, Przebieg starań Torunia o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO z perspektywy Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Jan Falkowski, Toruń i byłe województwo toruńskie.
Roman Bäcker, Przekształcenia świadomości politycznej i struktur regionalnych elit politycznych w latach 1980-2000. Casus społeczności województwa toruńskiego.
Renata Skowrońska-Kamińska, Elita polityczna Starego Miasta Torunia w latach 1440-1454.
Eugeniusz Gąsiorowski, Panorama Torunia z epitafium Neisserów z 1594 roku.
Katarzyna Kluczwajd, Dzwony w toruńskim Ratuszu Staromiejskim.
Jerzy Dygdała, Zmienne losy kupca i przemysłowca Chrystiana Andrzeja Ruttiga (z burzliwych początków toruńskiego kapitalizmu w XVIII wieku).
Andrzej Tomczak, Udział środowiska toruńskiego w powstaniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Janusz Tandecki, Zenon Hubert Nowak (1934-1999). Sylwetka toruńskiego uczonego.
Waldemar Rozynkowski, Sprowadzenie Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej do Torunia w 1920 roku w świetle dokumentów.
Recenzje
Magdalena Niedzielska, Kilka uwag na marginesie wystawy „Toruń 1793-1920. Miasto pogranicza”.
Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. 1 (Roman Czaja)
Krzysztof Mikulski, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku (Tomasz Jasiński)
Noty (Anna Ziemlewska)
Kronika, informacje
Maciej Krotofil, Sprawozdanie z posiedzeń Sekcji Historycznej To Mi To.
Bogusława Wawrzykowska, „Odkrywanie przeszłości” – stała wystawa archeologiczna w Muzeum Okręgowym w Toruniu – Dom Eskenów.
Hanna Muzalewska, Spuścizna Marii Znamierowskiej-Prüfferowej (1898-1990) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
Urszula Zaborska, Bibliografia Miasta Torunia za lata 1998-1999.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 28 (2001)
 
Wstęp
Marian Biskup, Król Jan Olbracht i jego związki z Prusami Królewskimi i Toruniem.
Jacek Staszewski, 55 lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Robert Ruciński, Konrad Gesselen. Przykład kariery uczonego w średniowiecznym Toruniu.
Martina Thomsen, Kary na honorze w nowożytnym Toruniu. Przyczynek.
Ewa Rzepka, Trudne sąsiedztwo. Konflikty szlachty kujawskiej z Toruniem w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku w świetle akt sejmikowych.
Katarzyna Dyl, Socjotopografia Torunia przed I wojną światową na tle rozwoju gospodarczego i ludnościowego miasta w XIX i na początku XX wieku.
Tadeusz Zakrzewski, Dzieje chórów kościelnych miasta Podgórza przed jego włączeniem do Torunia (1918-1938).
Joanna Milewska-Kozłowska, O dwóch sygnetach drukarskich z herbem Torunia z XVI i XVII wieku. Przyczynek do historii drukarstwa Toruńskiego.
Recenzje
Bolesław Sprengel, Policja Państwowa w Toruniu (1920-1939) (Przemysław Olstowski)
Noty (Anna Ziemlewska)
Kronika
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 22 maja 1999 do 24 maja 2001 r.
Zbigniew Nawrocki, Informacja o niektórych działaniach na rzecz ochrony i konserwacji zabytków w Toruniu w latach 1998-2000.
Janina Mazurkiewicz, Jerzy Rafalski, Stanisław Rokita, Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu.
Barbara Kukowicz-Wirowska, Pięćsetna rocznica śmierci Jana Olbrachta (17 VI 1501) w Toruniu.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2000 wraz z uzupełnieniami.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 29 (2002)
 
Pamięci Zygfryda Gardzielewskiego.
Tadeusz Zakrzewski, Kształt i oblicze piękna w sztuce książki Zygfryda Gardzielewskiego.
Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Zamek Władysława Jagiełły w Dybowie w świetle badań archeologicznych w latach 1998-2001.
Sławomir Jóźwiak, Kontakty komturów toruńskich z Żydami z Nowej Nieszawy w latach czterdziestych XV wieku.
Piotr Oliński, Warunki pogodowe w Toruniu i okolicach w 1. połowie XVIII wieku w świetle źródeł narracyjnych.
Peter Machala, Barokowe wyposażenie kościoła Świętych. Apostołów Piotra i Pawła na Podgórzu w Toruniu w świetle organizacyjno-prawnych uwarunkowań zakonu franciszkanów-reformatorów.
Marek Orłowski, Związki generała broni Józefa Hallera z Toruniem w latach 1920-1939.
Sylwia Grochowina, Niemieckie szkolnictwo powszechne w Toruniu w latach 1939-1945.
Mirosław Golon, Honorowe Obywatelstwo Miasta Torunia i inne ważne wyróżnienia nadawane przez władze miasta w latach 1945-1989.
Marcin Hlebionek, Początki sodalicji mariańskiej przy kolegium jezuickim w Toruniu (nieznany dokument Klaudiusza Aquavivy z 14 IX 1606 r.).
Teodor Z. Gliński, Jak obchodzono w Toruniu „Święto Rzemiosła Pomorskiego”.
Noty (Anna Ziemlewska)
Kronika, informacje
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 25 maja 2001 r. do 23 maja 2002 r.
Anna Ziemlewska, Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Historycznej To Mi To.
Krzysztof Kopiński, Biblioteka Archiwum Państwowego w Toruniu.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2001.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 30 (2003)
 
Wstęp.
Janina Huppenthal, W rocznicę śmierci Zygfryda Gardzielewskiego.
Sławomir Jóźwiak, Zburzenie zamku komturskiego w Nieszawie w latach 1422-1423.
Michał Targowski, Herby miast na dawnym Dworze Artusa w Toruniu.
Jarosław Poraziński, Oblężenie Torunia w 1703 r. Uwagi i refleksje w związku z 300 rocznicą.
Danuta Janicka, Więzienia w Toruniu w XVIII-XX w.
Sylwia Grochowina, Związki wyznaniowe w Toruniu w latach 1939-1945.
Ryszard Kozłowski, Poewangelickie obiekty sakralne w Toruniu w latach 1945-1948.
Mirosław Golon, Powstanie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Toruniu w 1946 roku.
Tomasz Dreikopel, List Bartłomieja Keckermanna do Franciszka Tidicaeusa z 1608 roku.
Arkadiusz Czwołek, Sprawa pożyczki miasta Torunia dla hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła w 1633 roku.
Leszek Kotlewski, Relikty studzienki rewizyjnej zdroju przy pomniku Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryte podczas badań archeologicznych w 2002 roku.
Waldemar Rozynkowski, Wokół początków sióstr serafitek w Toruniu-Podgórzu.
Tadeusz Zakrzewski, Fotograficzne pamiątki rodzeństwa Moraczewskich z pierwszej połowy XX wieku.
Recenzje
Thorner Nachrichten (Aneta Niewęgłowska)
Noty (Anna Ziemlewska)
Kronika, informacje
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 24 maja 2002do 29 maja 2003 r.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2002.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 31 (2004)
 
Janusz Tandecki, Migracje ludności do Torunia w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych.
Juliusz Raczkowski, Tak zwany krzyż sądowy z ratusza toruńskiego na tle wyposażenia sal sądowych w średniowieczu.
Peter Machala, Kościoły parafialne pod wezwaniem NMP Wniebowziętej i św. Jacka oraz św. Anny, przyczynek do topografii sakralnej Podgórza.
Aneta Niewęgłowska, Średnie szkolnictwo żeńskie w Toruniu w latach 1820-1920.
Agnieszka Wałega, Środowisko rodzinne Wandy Szuman (1890-1994).
Cyprian Zalewski, Stosunek „Thorner Ostdeutsche Zeitung” do Kościoła katolickiego w latach kulturkampfu.
Barbara Kłosowiak, Obraz Torunia w ostatnich miesiącach pokoju (na podstawie wydań „Słowa Pomorskiego” od maja do sierpnia1939 r.).
Andrzej Tomczak, Jeszcze o „zapomnianym widoku Torunia z końca XVI wieku.
Przemysław Olstowski, Przedszkola i ochronki w międzywojennym Toruniu.
Mirosław Golon, Waldemar Rozynkowski, Źródło do przebiegu zajść w parafii św. Józefa w Toruniu w dniach 6-7 X 1961 roku.
In memoriam
Marian Kaczmarek 1908-2004. (Andrzej Woszczyk)
Recenzje
Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. III, cz. I: W czasach zaboru pruskiego (1793-1920) (Szczepan Wierzchosławski)
Bazylika katedralna Świętych Janów w Toruniu, pod red. M. Biskupa (Monika Jakubek-Raczkowska)
Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920 (Lucyna Karwowska)
Noty (Anna Ziemlewska)
Sprawozdania
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 30 maja 2003 r. do 21 maja 2004 r.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2003.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 32 (2005)
 
Sławomir Jóźwiak, Działalność szpiegowska mieszczanina toruńskiego Pietrasza Czyresa w Królestwie Polskim w drugiej i trzeciej dekadzie XV wieku.
Tomasz Dreikopel, Życie i działalność naukowa Franciszka Tidicaeusa (1554-1617), fizyka miejskiego i profesora Gimnazjum Akademickiego w Toruniu.
Piotr Saja, Akcenty patriotyczne w wychowaniu i przygotowaniu obronnym społeczeństwa województwa pomorskiego w okresie międzywojennym.
Anna Tarnowska, Anna Falkowska-Szameta, Szymon Gołębiewski, Zakaz prania bielizny pod hydrantem czyli toruńskie przepisy porządkowe dwudziestolecia międzywojennego. Obraz miasta.
Tomasz Kruszewski, Udział Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi w Toruniu w działaniach społecznych na terenie miasta w latach 1918-1949.
Bogumiła Lubiszewska, Toruńskie duszpasterstwo ojców jezuitów ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterstwa akademickiego (1945-1970).
Maciej Majewski, Uzbrojenie średniowieczne na obrazie pasyjnym z kościoła św. Jakuba w Toruniu.
Joanna Kamper-Warejko, Pieśń o Duchu Świętym w toruńskim kancjonale z 1601 r.
Jarosław Centek, Garnizon Torunia w latach 1815-1919. Organizacja, liczebność.
Marian Łysiak, Materiały do dziejów szpitalnictwa toruńskiego w okresie międzywojennym 1920-1939.
Zenon Butkiewicz, Konkurs bez finału. Uwagi o toruńskich konkursach na sztukę teatralną z lat 1959 i 1961-1963.
Michał Pszczółkowski, Przegląd piśmiennictwa do dziejów budowy campusu UMK.
Waldemar Rozynkowski, Ślady obecności biskupa i kardynała Karola Wojtyły w Toruniu.
Anna Drążkowska, XVII-wieczna dziecięca odzież grobowa z Torunia.
Wojciech Polak, Nieznane dokumenty dotyczące poszukiwań zwłok księdza Jerzego Popiełuszki w dniach 24-29 X 1984 roku.
Noty (Renata Skowrońska)
Sprawozdania
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 22 maja 2004 r. do 19 maja 2005 r.
Barbara Centek, Jarosław Centek,, Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Historycznej To Mi To poświęconego ochronie toruńskich cmentarzy.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2004.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 33 (2006)
 
Michał Rogoziński, Aparat kontroli i działania prewencyjne przeciw przestępczości kryminalnej w średniowiecznym Toruniu.
Martina Thomsen, „...i tak zostanie toruńska Niniwa zburzona...”. Pismo Daniela Ernesta Jabłońskiego „Das Betrübte Thorn” z 1725 r.
Agnieszka Zielińska-Nowicka, Analiza demograficzna gospodarstw domowych imigrantów toruńskich w pierwszej połowie XIX wieku.
Magdalena Niedzielska, Pomnik Kopernika w Toruniu. Historia jego powstania.
Przemysław Olstowski, Szkoły wydziałowe w Toruniu lat Drugiej Rzeczypospolitej.
Robert Zadura, Działalność duszpasterska ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu.
Łukasz Myszka, Związki dominikanów toruńskich z Kaszczorkiem w świetle nowożytnej kroniki klasztornej.
Anna Drążkowska, Wianki wydobyte z krypty grobowej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu.
Karolina Szarek, Dom (własny) Kazimierza Ulatowskiego przy ulicy Legionów.
In memoriam
Dr Stanisław Konstanty Wałęga (1909-2006) tarnowsko-krakowski badacz i miłośnik historii Torunia (Tadeusz Zakrzewski)
Jan Wojciechowski 1927-2005. Wspomnienie (Sławomir Kalembka)
Recenzje
Krzysztof Kopiński, Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu (Renata Skowrońska-Kamińska)
Martina Thomsen, Zwischen Hauptwache und Stockhaus. Kriminalität und Strafjustiz in Thorn im 18. Jahrhundert (Jacek Wijaczka)
Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu. Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Piotr Oliński)
Noty (Anna Ziemlewska)
Sprawozdania
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 20 maja 2005 r. do 9 czerwca 2006 r.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2005.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 34 (2007)
 
Joanna Szot, Pierzeje Rynku Nowomiejskiego w Toruniu – historia przekształceń.
Adam Kucharski, Arianin na Colloquium Charitativum. Toruńskie wrażenia Hieronima Gratusa Moskorzowskiego z oglądania miasta (1645 r. ).
Agnieszka Zielińska-Nowicka, Zagadnienia sezonowości ruchu naturalnego w parafii rzymskokatolickiej Świętego Jana Chrzciciela w Toruniu w latach 1793-1914.
Marcjanna Połaszewska, Włączenie Podgórza do Torunia w latach Drugiej Rzeczypospolitej.
Sylwia Grochowina, Niemieckie szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Toruniu w latach 1939-1945.
Marian Biskup, Materiały do dziejów komturstwa toruńskiego z lat 1447-1448.
Katarzyna Pękacka-Falkowska, Genealogia toruńskiej rodziny Gieringów – szkic prozopograficzny.
Joanna Milewska-Kozłowska, Druki dotyczące Tumultu Toruńskiego w zbiorach starych druków Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Anna Drązkowska, Odzież wydobyta z krypt kościoła św. Mikołaja w Toruniu.
Izabela Mazanowska, Relacja z przebiegu procesji religijnej w dniu 8 czerwca 1956 r. w aktach Powiatowego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Toruniu.
Wojciech Polak, Dwa raporty Służby Bezpieczeństwa z jesieni 1989 r. na temat organizacji niezależnych w Toruniu i województwie toruńskim.
Recenzje
Wanda A. Ciszewska, Książka w Toruniu w latach 1945-1950. Ruch wydawniczo-księgarski (Tomasz Kruszewski)
Robert Zadura, Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945). Biografia (Waldemar Rozynkowski)
Noty (Anna Ziemlewska)
Sprawozdania
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 10 czerwca 2006 r. do 24 maja 2007 r.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2006.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 35 (2008)
 
Tomasz Kruszewski, Środowisko naukowe Torunia w opisach podróżniczych w XVII-XIX wieku.
Kamila Licau, Toruńskie partactwo szewskie w XVIII wieku.
Dorota Mróz, Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Toruniu w dwudziestoleciu międzywojennym.
Marcin Przegiętka, Wiszący most na Wiśle w Toruniu? Dwa niezrealizowane projekty z pierwszej połowy XX wieku.
Piotr Witwicki, Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Toruniu w 1990 r.
Marian Arszyński, Gotycka przybudówka do muru cmentarnego kościoła św. Jakuba w Toruniu-próba identyfikacji pierwotnej funkcji.
Beata Bielec-Maciejewska, Piece kaflowe z Zamku Dybowskiego w Toruniu (początek XVII wieku).
Agnieszka Zielińska-Nowicka, Źródła do badania zagadnień demograficznych i socjotopograficznych w XIX-wiecznym Toruniu.
Krzysztof Rogucki, Piłsudski w Toruniu.
Renata Skowrońska-Kamińska, Szkolne publikacje sprawozdawcze z XIX i początku XX wieku w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski, Relacja z wydarzeń w dniu 24 października 1956 r. w Toruniu.
Karolina Pszczółkowska, Dworzec autobusowy w Toruniu (1938). Zagadnienia formy i funkcji.
Recenzje
Katarzyna Kluczwajd, Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza (Waldemar Rozynkowski)
Sylwia Grochowina, Nauczanie dzieci polskich w jawnym niemieckim i tajnym polskim systemie szkolnym w Toruniu w latach 1939-1945 (Katarzyna Kącka)
Katarzyna Minczykowska, Elżbieta Zawacka. „Zelma”, „Sulica”, „Zo” (Katarzyna Kącka)
Noty (Anna Ziemlewska, Piotr Oliński)
Sprawozdania
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 25 maja 2007 r. do 19 czerwca 2008 r.
Kazimierz Przybyszewski, Bibliografia prac drukowanych doktora Kazimierza Romana Sochaniewicza (1892-1930), historyka-archiwisty, kierownika Archiwum Miejskiego w Toruniu.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2007.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 36 (2009)
 
Annika Souhr, Relacje zakonu krzyżackiego z Toruniem w czasie wypraw gotlandzkich na przełomie XIV/XV w.
Adam Kucharski, Polacy w toruńskim cechu złotniczym i ich twórczość (w XVIII i początkach XIX w.).
Joanna Szot, Dawny ratusz i ewangelicki kościół Św. Trójcy na Rynku Nowomiejskim w Toruniu.
Karolina Zimna-Kawecka, Organizacja budownictwa w międzywojennym Toruniu – wybrane problemy.
Barbara Maria Gawęcka, Dzieje pomnika Stefana Łaszewskiego w Toruniu.
Czesław Niedzielski, Toruńskie Towarzystwo Kultury (próba opisu z perspektywy uczestnika).
Aneta Niewęgłowska, Adolf Georg Prowe jako reformator średniego szkolnictwa żeńskiego.
Piotr Saja, Działalność Miejskiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w latach 1928-1938.
Agnieszka Brzezińska, III Ogólnopolski Kongres Muzyki Kościelnej w Toruniu (4-6 czerwca 1933 r.).
Waldemar Rozynkowski, Inwigilacja środowiska toruńskich michalitów w latach 1958-1959.
Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak, Toruńska SB na tropie dywersji. Sprawa operacyjnego rozpracowania „Cysterna”.
Jerzy Borzyszkowski, Lech Bądkowski (1920-1984) – żołnierz, pisarz i obywatel – rzecznik Kaszubów i samorządnej Rzeczypospolitej.
Recenzje
Janusz Tandecki, Szkice z dziejów Torunia i Prus w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych (Piotr Oliński)
Sylwia Grochowina, Jan Sziling, Barbarka. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków z Torunia i okolic (październik-grudzień 1939) (Katarzyna Kącka)
Noty (Anna Ziemlewska)
Sprawozdania
Dorota Drzewiecka, Konferencja zorganizowana w ramach obchodów 60-lecia Archiwum UMK (Toruń, 10 października 2008 r.).
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 20 czerwca 2008 r. do 28 maja 2009 r.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2008.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 37 (2010)
 
Katarzyna Zawadzka, Portal bramy wjazdowej do zamku krzyżackiego w Bierzgłowie.
Joanna Będkowska, Matka Boska Bolesna i św. Jan Ewangelista – średniowieczne figury z domniemanej grupy Ukrzyżowania z belki tęczowej w kościele Świętych Janów w Toruniu.
Beata Pruss, Życie i działalność toruńskiego fotografika Alojzego Czarneckiego (1893-1980).
Witold Konopka, Rozwój sieci parafialnej w Toruniu w latach 1945-1992.
Marcelina Smużewska, Instytucjonalizacja studenckiego ruchu naukowego na przykładzie toruńskiej humanistyki (1945-2010).
Małgorzata Bandrowicz, Marcin Przegiętka, Niechciane dziedzictwo? Usunięcie niemieckich posągów i płaskorzeźb z mostu na Wiśle w Toruniu w latach dwudziestych XX wieku.
Zefiryn Jędrzyński, Zapiski z redagowania „Nowości” (15 września 1975 - 31 marca 1981).
Wojciech Klabun, Współpraca Toruń z miastami partnerskimi w latach 2002-2009.
Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, Anna Cicha, Dawny klasztor przy kościele św. Jakuba w Toruniu i jego otoczenie w świetle badań archeologicznych z lat 2008-2009.
Recenzje
Katarzyna Pękacka-Falkowska, Profilaktyka przeciwdżumowa w nowożytnym Toruniu na przykładzie działań administracyjnych i leczenia (Adam Szarszewski)
Renata Skowrońska-Kamińska, Konrad Theudenkus – urzędnik i polityk toruński. Życie i działalność (początek XV wieku –1471 rok) (Krzysztof Kopiński)
Ignacy Felicjan Tłoczek, Węzeł gordyjski w Toruniu. Toruń i region Kujaw i Pomorza w publikacjach z lat 1969-1981 w :Gazecie Pomorskiej” i „Nowościach”. Listy I. F. Tłoczka z lat 1969-1981 do Zefiryna Jędrzyńskiego (Ryszard Sudziński)
Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Bogusław Mansfeld, Elżbieta Pilecka, Jacek Tylicki, Dzieje sztuki Torunia (Zbigniew Nawrocki)
Katarzyna Kluczwajd, Andrzej Skowroński, Toruń jest...jaki? (Zbigniew Nawrocki)
Noty (Anna Ziemlewska)
Sprawozdania
Maja Majewska, Katarzyna Pobłocka, Profesor Leon Jeśmanowicz – humor z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 29 maja 2009 r. do 27 maja 2010 r.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2009.
Contents.
Inhaltsverzeichnis.
 
RT tom 38 (2011)
 
Janusz Tandecki, Dziejopisarstwo miejskie w Toruniu i w Prusach w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych.
Anna Bieniaszewska, Żydzi w Toruniu w latach 1793-1950.
Joanna Szczuczko, Organizacja szpitala i domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Toruniu w latach 1920-1939.
Anna Przybyszewska, Kazimierz Przybyszewski, Konserwatorium Muzyczne Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu za dyrekcji Piotra Perkowskiego w latach 1936-1939.
Arkadiusz Kamiński, Geneza Pieszej Pielgrzymki Pomorskiej z Torunia na Jasną Górę (1979 rok).
Alicja Marika Lubowicka, Ceramika z najnowszych badań zamku krzyżackiego w Toruniu. O naczyniach i wiktuałach z krzyżackiej kuchni.
Aleksandra Grzyb, Przedmioty znalezione na cmentarzu przy kościele św. Jakuba w Toruniu. Wyniki badań archeologicznych.
Paweł Smolak, Dochody toruńskiej kamlarii w świetle ksiąg rachunkowych w latach (1703-1756).
Marcin Swobodziński, Narodziny mitu "toruńskiej krwawej łaźni" i "krwawego sądu".
Kazimierz Przybyszewski, Alfons Alfred Zgrzebniok, pseudonim "Rakoczy" (1891-1937). W sto dwudziestą rocznicę urodzin.
Kazimierz Przybyszewski, Henryk Baranowski (1920-2011), bibliotekarz i bibliograf.
Bogusław Mansfeld, Andrzej Sciepuro (1944-2010), historyk i krytyk sztuki, muzealnik.
Recenzje
Aleksandra Kortas, "Befestigte Kneipe". Toruńskie lokale gastronomiczne i hotele w XIX wieku w świetle ksiąg adresowych i lokalnej prasy (Tomasz Chrzanowski).
Krzysztof Mastykarz, Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy w XIV-XVI wieku (Cezary Kardasz).
Cmentarz św. Jerzego, Cmentarz Garnizonowy, Cmentarz Żydowski, Cmentarz św. Jakuba (Wiesława Duży).
Piotr Kowalski, Rynek Staromiejski w Toruniu i jego mieszkańcy w XIX wieku. Zagadnienia socjotopografii (Agnieszka Zielińska).
Noty (Anna Ziemlewska)
Sprawozdania
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 28 maja 2010 r. do 23 maja 2011 r.
Marlena Jabłońska, Inauguracja jubileuszu 60-lecia toruńskiej archiwistyki.
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2010.
 
RT tom 39 (2012)
 
Piotr Oliński, Marian Biskup (1922-2012), historyk Torunia.
Paulina Bobecka, Pierniki toruńskie w historii i w podaniach lokalnych.
 Krzysztof Michalski, Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Toruniu wobec najważniejszych wydarzeń 1956 roku.
Mateusz Zieliński, Zarys historii Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich przy UMK w Toruniu 1950-1989.
Marta Stolarska, Wielodniowy turystyczny statek rzeczny dedykowany miastu Toruń.
Michalina Broda, Instrukcje lekarskie dla wielkiego marszałka zakonu krzyżackiego z pierwszej połowy XV wieku.
Krzysztof Kopiński, Wykazy mieszczan toruńskich pożyczających pieniądze na zapłaty dla Ulryka Czerwonki w okresie wojny trzynastoletniej.
Michał Targowski, Wilkierz Wielkiej Nieszawki z 1771 roku.
Agnieszka Zielińska, Imiona chrzestne wśród katolików i ewangelików w Toruniu w XIX i początku XX wieku.
Kazimierz Przybyszewski, Zofia Guzowska (1877-1972), pisarka, publicystka, działaczka kulturalna i społeczna.
Witold Konopka, Magdalena Jacobi-Pawłowicz (1881-1954), profesor Instytutu Muzycznego i Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Toruniu im. Karola Szymanowskiego.
Barbara Bibik, O Profesorze Stefanie Srebrnym - tłumaczu i inscenizatorze słów kilka.
Krystyna Łakomska, Janina Maria z Fitowskich Przybyłowa (1892-1975), polonistka i bibliotekarka.
Zefiryn Jędrzyński, Moje wspomnienia ostatnich dziesięciu lat życia prof. Konrada Górskiego.
Kazimierz Przybyszewski, Roman Lutman (Krystian Lutwiński) (1897-1973), dziennikarz, publicysta, wicedyrektor Instytutu Bałtyckiego.
Zefiryn Jędrzyński, Janina Gardzielewska (1926-2012), wielka dama kultury i światowej fotografii.
Recenzje
Piotr Birecki, Sztuka w Toruniu w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 (Mikołaj Tomaszewski).
Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX w.). Zbiór studiów pod redakcją Jarosława Kłaczkowa. (Grzegorz Jasiński).
Polskie Towarzystwo Historyczne w Toruniu (1946-2011). Redakcja naukowa Jarosława Kłaczkowa (Tomasz Chrzanowski).
Noty (Wiesława Duży).
Sprawozdania
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 24 maja 2011 r. do 24 maja 2012 r.
Zofia Huppenthal, 60-lecie toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Urszula Zaborska, Adam Biedrzycki, Bibliografia miasta Torunia za rok 2011.
 
RT tom 40 (2013)
 
Monika Wierzbicka, Geneza i pierwsza faza budowy kościoła św. Jakuba w Toruniu w pierwszej połowie XIV wieku.
Katarzyna Przewoska, Historia i dzieje pierwszych aptek w Toruniu.
Tomasz Krzemiński, Prostytucja w międzywojennym Toruniu (szkic zagadnienia).
Piotr Zieliński, Rola Torunia i Pomorza w okresie interwencjonizmu państwowego 1936-1939 w świetle publicystyki.
Hanna Bukowska, Obóz jeniecki Stalag XXA w Toruniu 1939-1945.
Mateusz Superczyński, Mokre w okresie staropolskim. Źródła do dziejów przedmieścia Torunia.
Judyta Zamrzycka, Toruńskie kodeksy z XV, XVI, i początku XVII wieku jako nośnik introligatorskich cech artystycznych i konstrukcyjnych.
Katarzyna Pękacka-Falkowska, Miłość w czasach zarazy, czyli mór, pantofel i muzyka.
Karolina Olszewska, Księga Bractwa Świętej Anny przy kościele Mariackim w Toruniu z lat 1726 - 1821.

Zbigniew Nawrocki, Skomplikowane dzieje jednej z toruńskich kamienic.

Biogramy

Kazimierz Przybyszewski, Władysława Tatarzanka (1893-1970), pedagog, dyrektorka Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego w Toruniu.

Kazimierz Przybyszewski, Emil Ogłoza (1913-1973), urzędnik państwowy, działacz społeczny.

Lesław Welker, Adam Walczak (1915-2003), harcerz, oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej.

Weronika Krajniak, Lucjan Broniewicz (1961-2011). Szkic biograficzny.

Stanisław Frankowski, Janina Huppenthal (1928-2013). Z sercem do książki i ludzi.

Recenzje

 Marcin Sumowski, Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu (Joanna Michalska).

Anna Bieniaszewska, Toruński pejzaż żydowski (Agnieszka Zielińska).

Witold Konopka, Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu (Mirosław Golon).

Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska, Historia parku miejskiego w Toruniu (1817/1818-1939) (Piotr Birecki).

Noty (Wiesława Duży).

Sprawozdania

Antoni Olszewski, 25-lecie "Toruń Geographical Expedition - Australia "88".

Krzysztof Dorosz, Rok ks. Piotra Skargi w Toruniu.

Witold Konopka, Konferencja naukowa "Klasztor dominikański w Toruniu. W 750 rocznicę fundacji".

Witold Konopka, Sympozjum naukowe w setną rocznicę urodzin Ludmiły Roszko.

Witold Konopka, Konferencja naukowo-metodyczna "Nekropolie i miejsca pamięci".

Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 25 maja 2012 r. do 1 lipca 2013 r. Mariusz Thomas, Sprawozdanie z działalności Sekcji Krótkofalowców To Mi To za okres maj 2012-kwiecień 2013 r. Adam Biedrzycki, Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2012.